• Imprimeix

Entorn d’Aprenentatge (EdA) de Tremp

 

When

Date From 01.09.2018 to 30.06.2019

Schedule

Setembre 2018 - juny 2019 (curs escolar)

Where

Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus
Passeig de Pompeu Fabra, 21
25620 Tremp

Veure mapa

L'Entorn d'Aprenentatge (EdA) de Tremp és un servei educatiu de suport a la docència integrat a la xarxa de camps d'aprenentatge i entorns d'aprenentatge del Departament d'Ensenyament. Ofereixen al professorat i als centres docents la possibilitat de desenvolupar projectes de treball per a l'estudi i l'experimentació en un medi singular de Catalunya, i fer sortides docents fora del centre amb un ventall ampli d'activitats pautades.

L’objectiu general de l’EdA de Tremp és afavorir i facilitar el procés d’ensenyament i d’aprenentatge dels continguts curriculars a partir de l’observació directa d’elements del patrimoni dels Pallars (geològic i medi ambiental, històric i artístic, i tecnològic i hidroelèctric) amb la participació activa de l’alumnat de tots els nivells d’educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

El Departament d'Ensenyament, el Consell Comarcal del Pallars Jussà, l'Ajuntament de Tremp, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) i el Servei Educatiu dels Pallars estan implicats en la gestió i el funcionament de l’EdA de Tremp i hi aporten diferents recursos i suports.

L’ICGC hi participa en el disseny i la supervisió de continguts i imparteix formació pràctica en l’àmbit de les Ciències de la Terra i el Medi Ambient. Algunes de les activitats en què participa el Centre de Suport Territorial (CST) Pirineus de l’ICGC són: “Els fòssils, l’empremta del passat”, que ofereix una visita als jaciments paleontològics d’Orcau i la Posa; “El paisatge ens parla”, “La memòria de la Terra” i “La interpretació geològica del paisatge”, que consisteixen en recórrer uns itineraris geoambientals pel Pallars Jussà i un itinerari de geologia urbana per Tremp, en l’activitat “Llegint les pedres”. El CST Pirineus acull l’activitat anomenada “Tremp, Ciutat Geològica”, que ofereix una visita guiada a l’edifici com a exemple d’arquitectura bioclimàtica, de sostenibilitat i d’eficiència energètica. Principalment se centra en explicar els fonaments de l’energia geotèrmica, en mostrar les seves instal·lacions com a recurs educatiu i en reflexionar sobre la importància de la geologia en la societat. L’activitat es complementa amb un taller didàctic de descripció i classificació de roques amb l’ajut de mostres i utilitzant els gabions que envolten l’edifici, que contenen còdols representatius de gran part de les roques que afloren als Pirineus. També s’ofereixen visites guiades a les exposicions temporals que s’allotgen al centre, on es poden treballar els continguts específics de cada exposició de temàtica general.

Vista exterior del Centre de Suport Territorial Pirineus, amb infants mirant-se els gabions
Mostra d'elements geològics dins del Centre de Suport Territorial Pirineus
Vista exterior del Centre de Suport Territorial Pirineus