• Imprimeix

Conferència: La lectura conscient de les pedres

 

When

Date 27.05.2015

Where

Centre Cívic Tarraquet de Tremp

Conferència que forma part del tercer curs (2014-2015) de l'Aula d'Extensió Universitària de Tremp. La tutela acadèmica és exercida per la Universitat de Lleida, que vetlla per la qualitat i el rigor científic de totes les conferències que s'imparteixen en el curs.

La geologia és imprescindible per a moltes activitats de la nostra societat. L'activitat humana, però, ha alterat de manera determinant la vida assentada a la Terra, als Pallars. La nostra és l'única espècie capaç d'ocasionar canvis ambientals d'escala global a curt termini. La integració de l'entorn geològic a l'hàbitat humà és imprescindible per recuperar la qualitat de vida de la nostra societat i del nostre planeta. Per aquesta raó, les Ciències de la Terra adquireixen un paper cabdal per comprendre com les nostres accions repercuteixen en el medi ambient i com aquest influeix en les activitats humanes.

Més informació