• Imprimeix

1a Jornada Tècnica de Delimitació Municipal ICGC

 

La definició precisa dels termes municipals és imprescindible per organitzar, gestionar i planificar el nostre país, tant a nivell local com general de Catalunya. El municipi és l'entitat bàsica d'organització territorial de Catalunya. És a partir d'aquesta unitat bàsica que es constitueixen els ens administratius superiors.

Així doncs, el terme municipal és l'àmbit territorial on els ajuntaments exerceixen les seves competències. El concepte de territori comporta l'existència de límits precisos que el defineixin i continguin.

La jornada, que es realitzarà el 22 d'octubre de 2015 al Centre de Suport Territorial Pirineus de l’ICGC (Passeig Pompeu Fabra, 21. Tremp), té com a objectiu mostrar la fotografia de l’estat del projecte de delimitació municipal i els reptes que resten per completar.

Programa:

11:30 - 11:35

Benvinguda i presentació de la jornada
Xavier Berástegui, subdirector adjunt de Geologia i Geofísica, ICGC

11:35 - 12:00

Introducció. Els límits municipals a Catalunya: visió històrica
Jaume Massó, cap de la Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres, ICGC

Veure a Slideshare

12:00 - 12:20

La base de límits municipal única, consensuada i precisa, una infraestructura imprescindible
Raül Ledo, Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres, ICGC

Veure a Slideshare

12:20 - 12:40

Pausa

12:40 - 13:00

El projecte del replantejament de les línies de terme: la recuperació dels límits històrics
Francesc Masdeu, Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres, ICGC

Veure a Slideshare

13:00 - 13:20

La delimitació municipal avui. Aproximació i accessibilitat de les dades
Mar Jiménez, Unitat de Delimitació Territorial i Grans Obres, ICGC

Veure a Slideshare

13:20 - 14:00

Torn obert de paraules