• Imprimeix

WMS Capacitat agrològica dels sòls

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/capacitat-agrologica/wms?

Darrera actualització: v01 (07/2022)

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4258, 4326, 25831, 32631
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, BMP, JPEG, TIFF, GEOTIFF, GEOTIFF8, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic