• Imprimeix

WMS Riuades

Geoservei per a l’avaluació dels danys ocasionats en zones fluvials per episodis de temporals i pluges

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/riuades/wms?

Darrera actualització: 07/09/2021

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.1
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3857, 23031, 4230, 4258, 4326
  • Formats GetMap suportats: PNG (amb transparència), JPEG
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo
NOTA

Els geoserveis es publiquen per assistir la inspecció i mesura de diferents afectacions.
Com geoservei relacionat amb la gestió d’una emergència, les característiques del geoservei poden canviar si ho requereix la gestió de noves riuades.

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Resolució original

Rang d'escales

Grup Alcanar-Montsià 2021 Ortofoto (temporal setembre)

20210903-RieresMontsia-orto-rgb

5 -15 cm / píxel

Totes les escales

Alcanar 2021 Ortofoto (temporal setembre)

20210903-Alcanar-orto5cm-rgb

5 cm / píxel

Totes les escales

Montsià 2021 Ortofoto (temporal setembre)

20210903-RieresMontsia-orto15cm-rgb

15 cm / píxel

Totes les escales

Llobregat febrer 2020 Ortofoto (temporal Gloria)

20200203-Llobregat-Orto10cm-rgb

10 cm / píxel

Totes les escales

Llobregat febrer 2020 Ortofoto infraroja (temporal Gloria)

20200203-Llobregat-Orto10cm-irc

10 cm / píxel

Totes les escales

Baix Ter Gener 2020 Satèl·lit (temporal Gloria)

20200123-Ter-Sentinel2-rgb

10 m / píxel

Totes les escales

Fluvià Gener 2020 (temporal Gloria)

20200124-Fluvia-orto10cm-rgb

10 cm / píxel

Totes les escales

Tordera Gener 2020 (temporal Gloria)

20200124-Tordera-orto10cm-rgb

10 cm / píxel

Totes les escales

Ter Gener 2020 Ortofoto (temporal Gloria)

20200128-Ter-Orto10cm-rgb

10 cm / píxel

Totes les escales

Francolí octubre 2019

20191029-Francoli-orto10cm-rgb

10 cm / píxel

Totes les escales

Exemple de petició

Exemple petició geoservei WMS riuades

https://geoserveis.icgc.cat/servei/catalunya/riuades/wms?LAYERS=20191029-Francoli-orto10cm-rgb&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=true&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_xml&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&SRS=EPSG:25831&BBOX=341490,4584605,341715,4584780&WIDTH=900&HEIGHT=700