• Imprimeix

WMS Geotècnia

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icgc_geotecnia/wms/service?

Darrera actualització: v06 (01/11/2021)

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 3034, 3035, 3043, 3857, 4230, 4258, 4326, 23031, 25831, 32631
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, PNG8, JPEG, GEOTIFF, GEOTIFF8, TIFF, TIFF8
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo, GetLegendGraphic