• Imprimeix

Cartografia hidrogeològica contínua a escala 1:25.000

Descàrrega de la Cartografia hidrogeològica digital contínua en format Geodatabase i GeoPackage

La Cartografia hidrogeològica digital continua a escala 1:25.000 és un conjunt d’informació geotemàtica relacionada amb les característiques quantitatives i qualitatives de l’aigua subterrània, el medi que la conté i els elements hidrogeològics associats tals com pous, piezòmetres, fonts i mines d’aigua (6222 elements).

Amb la actualització del mes de novembre de 2022, la denominació dels noms de les capes ‘Unitats hidrogeològiques’ i ‘Delimitació d’aqüífers’ de la cartografia hidrogeològica continua s’han substituït per ‘Formacions hidrogeològiques’ i ‘Delimitació d’unitats hidrogeològiques’, adaptant-les d’aquesta manera al model de dades hidrogeològiques de la guia tècnica d'especificacions de la Directiva 2007/2/EC INSPIRE (INSPIRE – TWGG, 2012; CODIIGE GTT-GE, 2018).  

La cartografia hidrogeològica digital contínua està estructurada els quatre conjunts d’informació principals següents:

 • Punts d’aigua i paràmetres fisicoquímics.
 • Piezometries i línies de flux.
 • Cartografia hidrogeològica contínua 25M de formacions hidrogeològiques.
 • Cartografia hidrogeològica contínua 25M d’unitats hidrogeològiques.

Darrera actualització

 • Data: Desembre 2022.
 • Contingut: S'actualitzen i amplien els conjunts d'informació següents: punts d’aigua (1340 fonts i 4882 pous), paràmetres fisicoquímics, piezometries i línies de flux, formacions hidrogeològiques i unitats hidrogeològiques. 
Descarrega Cartografia hidrogeològica digital contínua a escala 1:25.000 (v2.0)

Cartografia digital en formats Geodatabase i GeoPackage, Especificacions dels formats i Memòria explicativa dels continguts [ZIP 420 MB]

WMS Hydrogeological cartography

This geoinformation can be used online in your applications supporting the WMS protocol

Cartografies i fitxes

Cartografia hidrogeològica digital contínua a escala 1:25.000 i fitxes dels punts d’aigua

 

 

Estructura de les dades

El fitxer ZIP que es descarrega conté 14 capes o datasets organitzades en els anteriors conjunts d’informació en els formats “ESRI Geodatabase” (gdb) i “GeoPackage” (gpkg), els fitxers de simbolització corresponents, un document d’especificacions de formats i el document “Cartografia hidrogeològica digital contínua a escala 1:25.000. Memòria explicativa dels continguts”.

L’estructura de la informació continguda en els fitxers .gdb i .gpkg es pot veure a la taula següent:

Conjunt d'informació

Capa d’informació o ‘dataset’

Nom de la capa d’informació

Punts d'aigua i paràmetres físicoquímics

punts-aigua-font

Punts d’aigua tipus font i mina

punts-aigua-pou

Punts d’aigua tipus pou i piezòmetre

parametres-fisicoquimics

Paràmetres fisicoquímics de l'aigua

Piezometries i línies de flux

piezometries-basament

Piezometries d'aqüífers de basament

linies-flux-basament

Línies de flux d'aqüífers de basament

piezometries-quaternaris

Piezometries d'aqüífers quaternaris

linies-flux-quaternaris

Línies de flux d'aqüífers quaternaris

Cartografia hidrogeològica continua 25M de formacions  hidrogeològiques

permeabilitat-quaternaris

Cartografia continua de formacions hidrogeològiques quaternàries representades per rang de permeabilitat

porositat-quaternaris

Cartografia continua de formacions hidrogeològiques quaternàries representades per tipus de porositat

permeabilitat-basament

Cartografia continua de formacions hidrogeològiques de basament representades per rang de permeabilitat

porositat-basament

Cartografia continua de formacions hidrogeològiques de  basament representades per tipus de porositat

Cartografia hidrogeològica continua 25M d’unitats hidrogeològiques

uh-quaternaris-profunds

Cartografia d’unitats hidrogeològiques quaternàries profundes

uh-quaternaris-superficials

Cartografia d’unitats hidrogeològiques quaternàries superficials

uh-basament

Cartografia d’unitats hidrogeològiques de basament

 

Format Geodatabase (gdb)

Carpeta hidrogeol25mv02_gdb: Carpeta amb informació disponible en format compatible amb ArcGIS/ArcMap Desktop v10.0 (ESRI) i ArcGIS Pro (ESRI).

Conté les següents carpetes i fitxers següents:

 • hidrogeol25mv02.gdb: Geodatabase que conté 14 capes d’informacó o datasets organitzats segons la taula.
 • lyr: Carpeta amb els arxius de simbolització compatibles amb ArcGIS/ArcMap Desktop v10.0 (ESRI).
 • lyrx: Carpeta amb els arxius de simbolització compatibles amb ArcGIS Pro (ESRI).

Format GeoPackage (gpkg)

Carpeta hidrogeol25mv02_gpkg: Carpeta amb informació disponible en format compatible amb el software open-source QGIS.

Conté les següents carpetes i fitxers següents:

 • hidrogeol25mv02.gpkg: Geopackage que conté 14 capes d’informacó o datasets organitzats segons la taula.
 • qml: Carpeta amb els arxius de simbolització compatibles amb QGIS.

 

El sistema de referència de les dades distribuïdes és ETRS89.

 

Referències

 • Directive 2007/2/EC INSPIRE (2007). Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE).
 • INSPIRE Thematic Working Group Geology - TWGG (2012). D2.8.II/III.4 INSPIRE Data Specification on Geology – Draft Guidelines.
 • CODIIGE GTT-GE (2018). Guía de transformación de conjuntos de datos espaciales de Geología al marco INSPIRE.