• Imprimeix

Coast evolution

Mechanisms for monitoring the evolution of the coast

Temporal Gloria

Recull de visors i geoserveis

Coast evolution

Monitoring of changes and damages caused on the coast after maritime temporary episodes

WMS Costa

Geoservei de monitorització de la costa d'episodis de temporals marítims

Llibre verd de l'Estat de la zona costanera a Catalunya, 2010

Caracterització de l'estat i l'evolució de la zona costanera

iCOAST

Desenvolupar una eina per fer front als riscos costaners i un sistema d'alerta primerenca

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Life EBRO ADMICLIM

Evaluating the Ebro Delta areas vulnerable to subsidence and sea level rise

Geoíndex - Life Project EBRO

Evaluation of vulnerable areas to subsidence and rise in sea level in the Ebro Delta of the Life project EBRO

Morfodinàmica

Les zones costaneres són un sistema altament dinàmic

Els processos costaners als Geotreballs

L'ICGC i el Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners treballen en la metodologia