• Imprimeix

WMS Capa base de context geològic

Capa base de context geològic

URL: http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Base/MGC_MapaBase/MapServer/WMSServer?

Característiques tècniques del servei:

  • OGC suportat: WMS 1.0.0, 1.1.0, 1.1.1, 1.3.0
  • EPSG original: 25831
  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326, 3857
  • Formats GetMap suportats: GIF, PNG, BMP, JPEG, TIFF, SVG+XML
  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

Capes disponibles:

Capa

Nom de capa

Rang d'escala

0

MGC50mv1r01o.sid

1:750

1:142.221

1

mgc250mv20f00r01.sid

1:142.222

1:3.128.889

Exemple de petició de servei:

http://siurana.icgc.cat/arcgis/services/Base/MGC_MapaBase/MapServer/WMSServer?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=0&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=389783.584095665,4613718.69187971,409027.68805812,4633410.33314361&WIDTH=817&HEIGHT=836