• Imprimeix

Sísmica passiva

Sismòmetres Lennartz de 5 i 3 components
  • 7 Sismòmetres Lennartz 5s de tres components (triaxial)
  • 1 Sismòmetre Lennartz 20s de tres components (triaxial)
  • 14 digitalitzadors SARA (Sara electrònic instruments)

Digitalitzador Sara SL07, Geòfon Mark L4C de 1Hz i sismòmetre Lennartz triaxial
  • Digitalitzador Sara SL07 (Sara electrònic instruments) junt amb un Geòfon Mark L4C de 1Hz (gris) i un sismòmetre Lennartz triaxial de 5 segons (blau)

Mesura de soroll sísmic
  • Mesura de soroll sísmic amb la tècnica del quocient espectral H/V

Dispositiu de mesura de soroll sísmic amb la tècnica de matriu
  • Vista del dispositiu de mesura de soroll sísmic amb la tècnica d'array