• Imprimeix

Sísmica activa

Línia de configuració del dispositu
 • Conjunt de 4 línies de 115 m cadascuna amb 24 connexions espaiades 5 m i connectors Amphib-122 en ambdós extrems (Mark Products, Inc.)

Diferents tipus de geòfons
 • 100 Geòfons verticals L-40A de 40 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 52 Geòfons Vertical de 4.5 Hz de freqüència natural
 • 24 Geòfons verticals L-100A2 de 100 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 143 Geòfons verticals L-10A de 10 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 30 Geòfons Horitzontals L40A de 40 Hz de freqüència natural (Mark Products, Inc.)
 • 52 Geòfons Horitzontals SM-6/H-B de 8 Hz de freqüència natural (SENSOR Nederland)

Font sísmica de caiguda de pes accelerat
 • Font sísmica de caiguda de pes accelerat per a ones P i S (Digipulse AWD I Model 100 PS, GeoSurvey Systems)

Golpeig manual amb mall
 • Mall de 5 kg per la creació d’ones sísmiques de baixa energia

Unitats d’adquisició de dades SUMMIT
 • 2 unitats d'adquisició de dades SUMMIT (DMT) de 24 canals cadascuna

Sistema Roll-Along Geostuff
 • Sistema Roll-Along Geostuff (Entrada 96, Sortida 48 canals)

Configuració del Land streamer
 • Configuració del Land streamer amb les seves pels de posicionament dels geòfons

Configuració de l'equip XSummit X-One
 • Equip Summit X-One amb digitalitzadors individuals connectats al cable

Trigger amb cable de connexió
 • Trigger amb cable de connexió de 2 m amb terminació de banana