• Imprimeix

Magnetotel·lúrica (MT) i audio-magnetotel·lúrica (AMT)

Electrode imporalitzable
  • 12 elèctrodes imporalitzables

Estacions magnetotel·lúriques
  • 3 Estacions magnetotel·lúriques ADU07-e, ADU08-e (Metronix)

Magnetòmetre d’inducció d’alta freqüència
  • 3 Magnetòmetres d’inducció d’alta freqüència 1 KHz-300 KHz SHFT-02 (Metronix)

Cables per a connectar elèctrodes i magnetòmetres
  • Cables per a connectar els elèctrodes i cable per a connectar els magnetòmetres amb l’estació ADU07-e

Magnetòmetres d'inducció
  • 2 Magnetòmetres d’inducció, bobines baixa freqüència 50 kHz-0,001 Hz, MFS-07e (Metronix)

Magnetòmetre d’inducció
  • 2 Magnetòmetres d’inducció, bobines baixa freqüència 10 kHz-0,0001 Hz MFS-06e (Metronix)

Cable de xarxa per connectar l’enregistrador
  • 1 Cable de xarxa per connectar l’enregistrador ADU situat al centre de l’emplaçament amb el PC

Dispositiu de l'equip d'audio-magnetotel·lúrica
  • Esquema de l’equip de magnetotel·lúrica treballant al camp de manera simultània amb alta i baixa freqüència gràcies a disposar dels magnetòmetres corresponents als dos rangs d’estudi. Alta freqüència per a estudis superficials i baixa freqüència per a estudis profunds.