• Imprimeix

IDEC (Infraestructura de Dades Espacials de Catalunya)

- A partir de 2014 aquesta informació passa a formar part de l'apartat "Cartografia i SIG" -

2013

Guimet, J. (2013): Infraestructures de dades espacials: On som? Cap on anem?
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVIII, núm. 47. Barcelona.

Guimet, J. (2013): Treball cooperatiu en xarxa: el nou paradigma de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE)
Butlletí Innovació i Recerca, DTES, núm. 10. Barcelona.
Treball cooperatiu en xarxa: el nou paradigma de les Infraestructures de Dades Espacials (IDE)

2012

Guimet, J. (2012): City of the future. Technology and social participation as fundamentals for a new conception of city design and management
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVII, núm. 45.
Font: UIA 2011 Congress. Presentacio a la Sessió núm. 2: How the city and land development should be designed from now on?. Tokyo, 2011.

Guimet, J. (2012): Cap a les infraestructures de recursos de geoinformació
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVII, núm. 44.
Font: II Jornadas Ibericas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Barcelona, 2011.

Guimet, J., Pascual, V. (2012): Socio-Economic Impact of the Spatial Data Infrastructure of Catalonia (II). Updating the first report
Proceedings Conferencia INSPIRE 2012. Istambul.

Guimet, J. (et al) (2012): Evaluación de una IDE desde su caracterización hasta su impacto en la sociedad
Fundamentos de las Infraestructuras de Datos Espaciales, cap. 35, pàg. 443-452.
ISBN 987-84-939196-6-7

Guimet, J. (2012): Datos geográficos: tratamiento y explotación – Debate
Boletín CLIP de SEDIC (Asociación Española de Documentación e Información), núm. 65.

Pascual, V. (2012): User-Friendly Geoportal Interfaces for Geospatial Resource Discovery
Discovery of Geospatial Resources : Methodologies, Technologies, and Emergent Applications, capítol 13, 16 pàg. ISBN13: 9781466609457.

Pascual, V. (2012): Indexació semàntica per a les cerques al catàleg de metadades: cap a un cercador minimalista
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XVII, núm. 44.
II Jornadas Ibéricas de Infraestructuras de Datos Espaciales. Barcelona, 2011.

2011

Barea, M., Carrara, P., Guimet, J., Koukourouvli, N., Pascual, V., Pepe, M., Redondo, M., Simos, D., Vaitis, M. (2011): The development of a trans-national academic SDI: Experiences, realisations and perspectives. [891.9 kB]
Proceedings of INSPIRE Conference 2011. Edimburg.

Guimet, J. (2011): Cap a les infraestructures de recursos de la geoinformació. [362.4 kB]
Proceedings de les II Jornades Ibèriques d’Infraestructures de Dades Espacials. Barcelona.

Guimet, J. (2011): City of the future. Technology and social participation as fundamentals for a new conception of city design and management [988.3 kB] .
Proceedings of UIA 2011 Congress, Session 2: “How the city and land development should be designed from now on?, Tokio.

Guimet, J. (2011): Collaborative consumption i les infraestructures de dades espacials [106.6 kB] .
El blog de Localred, 4 de març.

2010

Guimet, J. (2010): Tecnologies de la informació geospacial: apunts sobre un subsector tecnològic en creixement [2.5 MB]
ENGINYERS, núm. 24, pàg. 28-31. Col·legi Enginyers Industrials Catalunya ' Demarcació Lleida. Lleida, desembre.

2009

Compte, I., Guimet, J., Wachowicz, M. (2009): Presentación. La sociedad de la (Geo)Información
Novática, núm. 198, pàg. 6-10.

Guimet, J. (2009): Economy of the Spatial Data Infrastructures
Revista electrònica MAGAZINE V1. Març.

Guimet, J. (2009): Economia de les infraestructures de dades espacials. Valen la pena?
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XIV, núm. 36. ICC. Barcelona, juny.

Guimet, J. (2009): Creación de conocimiento geográfico por el usuario. El papel de las IDE's y de las Plataformas de Recursos de Geoinformación
Revista Mapping, núm. 134. Madrid, juny.

Guimet, J., Compta, I., Wachowicz, M. (2009): La Sociedad de la (Geo)Información
Revista Novàtica, núm. 198, pàg. 6-8. Març-abril.

Pascual, V. (2009): Infraestructuras de Datos Espaciales: aspectos tecnológicos
Novática, núm. 198, pàg. 14-17.

2008

Guimet, J. (2008): Participation of local authorities in the Catalan SDI [703 kB]
GIS4EU Newsletter, núm. 2, pàg. 4-6.

Guimet, J. (2008): Projecte AWARE. Geoserveis web per a l’avaluació de recursos hídrics a partir de la cobertura de neu
Revista Catalana de Geografia, IV època, volum XII, núm. 30. ICC. Barcelona.

2007

Carrara, P., Guimet, J., Vaitis, M. N., Barea, M., Redondo, M. (2007): Research Results for Small Areas: a Universe of Geo-information in a thematic SDI [14.7 kB]
Ec-gis2007. Oporto.

Guimet, J. (2007): Evolución de la IDE de Catalunya a través de datos y estadísticas relevantes
Newsletter IDE Iberoamérica, vol. 3, núm. 2, pàg. 2-4.

Guimet, J. (2007): AESIG refuerza su papel en el sector de las tecnologías de la IG. El ejemplo de Catalunya
Boletín, núm. 41, pàg. 45-49.

2006

Granell, C., Díaz, L., Esbrí, M. A., Gould, M., Lladós, A. (2006): Contribuciones de una IDE a la e-Ciencia: Proyecto AWARE [111.2 kB]
III Jornadas técnicas de la Infraestructura de Datos Espaciales de España. Castelló de la Plana, octubre.

2005

Colomer, J. L. (2005): La Infraestructura de Datos Espaciales de Catalunya (IDEC): situación y perspectivas [1 MB]
Análisis geográfico, núm. 30, pàg. 90-98. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). Colòmbia, agost.

Guimet, J. (2005): New markets, new ways to sale and copyrights in the SDI framework [100.8 kB]
Proceedings of the XXII International Cartographic Conference of the ICA. A Coruña.

2004

Escriu, J. (2004): Estudios de relación y conexión entre los elementos de metadatos de las normas ISO 19115 y DUBLIN CORE, e ISO 19115 y MARC21 [121.1 kB]
Proceedings de les JIDEE 2004 - Jornadas Técnicas de la IDE de España. Saragossa.

Guimet, J. (2004): Territori, informació i enginyeria [515.2 kB]
Revista Enginyers, núm. 4, pàg. 22-25. Lleida.

Guimet, J. (2004): Four rules to set up a basic (local) SDI: The process of creation of the spatial data infrastructure of Catalonia (CSDI/IDEC). Experiences and conclusions [211.3 kB]
Proceedings del GSDI-7. Bangalore.

Guimet, J. (2004): Cercant informació geospacial a la Web : resultats utilitzant Google [73 kB]
Publicació a la web de l'IDEC.

2003

Guimet, J. (2003): The process of creation of the spatial data infrastructure of Catalonia (CSDI/IDEC): Inertia and sinertia [579.2 kB]
Proceedings del 9th EC GI & GIS Worshop. La Corunya.
Revista Mapping, núm. 86, addenda monográfica. Madrid.

Guimet, J. (2003): Internet, información y territorio [147 kB]
Proceedings del 1er Congreso Internacional sobre Territorio y Ciudad. La metrópolis presente y futura. Barcelona.

Pascual, V. (2003): Stupid problems dealing with standards [100 kB]
Proceedings del 9th EC GI & GIS Worshop. La Corunya.

Xirgu, D. (2003): Generating Metadata: Saving Money in the Organizations [91.4 kB]
Proceedings del 9th EC GI & GIS Worshop. La Corunya.