• Imprimeix

Clima i zonificació urbana

Estudi de la resposta tèrmica de l’ecosistema urbà i la distribució geoespacial dels seus impactes

Clima i zonificació urbana

En el context de l'estudi de les cobertes a partir de dades d'Observació de la Terra, i els impactes en l'entorn urbà de les tendències climàtiques, l'any 2016 es va iniciar un doctorat industrial entre l'ICGC i la Universitat de Barcelona (UB).

Actualment, les grans ciutats i àrees metropolitanes conformen un ecosistema on les tendències climàtiques estan tenint i tindran grans impactes a curt, mitjà i llarg termini. El canvi climàtic a les ciutats és més acusat que el propi canvi climàtic global. Aquestes alteracions en el clima són fruit d'un procés d'antropització sense precedents accentuant, en molts casos, per l'alta vulnerabilitat de la regió (concretament, les tendències en extrems de precipitació són incertes però no l'augment del risc). És per això, que s'han d'elaborar noves aproximacions o models per a què, en definitiva, les preses de decisions puguin ser en forma de polítiques de mitigació i adaptació sostenibles i que, per tant, es puguin minimitzar els impactes i adaptar-se amb mesures més resilients.

El programa de doctorat industrial entre la UB i l'ICGC cerca la creació de serveis basats en la geoinformació per entorns urbans, per estimar la vulnerabilitat, a partir de dades d'Observació de la Terra i altres capes de geoinformació relacionades amb la morfologia i comportament radiatiu de les cobertes, dades socioeconòmiques, com a factor d’exposició i finalment amb dades i models climàtics per generar una avaluació del risc. Mitjançant noves aproximacions a la morfologia i a altres característiques dels ecosistemes urbans com les Local climate zones, es dissenyaran productes i serveis, com a eina de suport a la decisió.

Local climate zones de l'àrea metropolitana de Barcelona

Local climate zones de l'àrea metropolitana de Barcelona