• Imprimeix

Geo-referenced capitals of municipality

Table with territorial data of each municipality of Catalonia, such as administrative assignment and coordinates of its center

La taula conté, per a cada municipi:

  • Nom del cap del municipi.
  • Codi de municipi (IDESCAT i INE).
  • Nom, codi i abreviatura de la comarca.
  • Nom i codi de la província.
  • Coordenades UTM i geogràfiques.

CC BY
Geoinformació subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.

Metadades

Dates, especificacions i altres detalls

Detalls

Les dades s'han extret posicionant el punt central de cadascun dels caps de municipi i integrant, tant la localització en coordenades UTM com la de les coordenades geogràfiques, en el fitxer resultant.

La resta d'informació prové de les diferents fonts i notificacions oficials:

Technical specifications