• Imprimeix

Cobertes del sòl

Informació cartogràfica d'alta resolució dels tipus de cobertes del sòl de Catalunya com àrees urbanitzades, agrícoles, forestals, masses d’aigua...

Característiques principals

  • Resolució espacial: 1 m.
  • Resolució temàtica: 41 classes.
  • Data de la informació: 2009 i 2018.
  • Formats disponibles:
    • GeoPackage amb estils i projecte per defecte incorporats per a QGIS.
    • GeoTIFF sense compressió amb taula de colors on el valor de cada píxel identifica la classe (codificació segons especificacions) per a permetre l’anàlisi.

 

Logo CC BY 4.0

Cartografia subjecta a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de Creative Commons.
Més informació

 

Detalls

Les Cobertes del sòl del 2009 són principalment una simplificació a 41 classes del Mapa de cobertes del sòl de Catalunya v4 de 2009 elaborat pel CREAF, a banda d’una adaptació al model de dades aprovat per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya què permet la comparació entre aquella geoinformació i la posterior.

Les Cobertes del sòl de 2018 són una actualització de les Cobertes del sòl de 2009, realitzada a partir de la fotointerpretació de les ortofotos de l’ICGC 2018. S’han considerat els canvis superiors a 2 ha identificats per comparació d’imatges LANDSAT dels dos anys, els canvis provinents del la Base topogràfica 1:5.000 de l’ICGC, així com les bases d’incendis forestals i del SIGPAC, d’aquest període. També s’ha considerat la capa de canvis entre el 2012 i el 2018 del Corine Land Cover i s’ha posat especial atenció a les categories Conreus en Transformació i Zones en Transformació de la versió del 2009 per la seva gran dinàmica.

Excepcionalment, degut al gran volum de canvis per les zones agrícoles de Lleida i per la zona de la costa de Tarragona fins a Barcelona, s’han fotointerpretat només els canvis agrícoles superiors a 5 ha. S’ha realitzat una supervisió sobre un mostreig de 811 punts a tot el territori que es lliura, resultant en una qualitat temàtica, o nivell de coincidència entre un etiquetatge independent i l’etiquetatge de l’equip que ha realitzat l’actualització de grans canvis 2009-2018, del 81%. El model de les Cobertes del Sòl en format ràster, o format de malla rectificada, tan sols es fa servir com a una estructura de dades en què emmagatzemar les dades transformades a partir de les Cobertes del Sòl en format vectorial, mitjançant processos d’interpolació.

WMS Cobertes del sòl

Aquesta geoinformació es pot utilitzar en línia en les teves aplicacions compatibles amb el protocol WMS

Metadata

Dates, specifications and other data

Mapes de cobertes

Evolució i canvis del territori

Visor