• Imprimeix

Geoíndex viewers

View the geological, pedological and, in general, the geothematic and geological hazard information

Geoíndex - Allaus

Base de dades d'allaus de Catalunya i informació complementària de proteccions contra allaus

Geoíndex - Capacitat agrològica dels sòls

La capacitat agrològica classifica el sòl en funció de la seva capacitat de producció i del risc de pèrdua

Geoindex - Geological cartography

Geological map of Catalonia, scales 1: 250,000 and 1: 50,000

Geoindex - Hydrogeological Mapping

Map of Hydrogeological Areas of Catalonia 1:250,000

Geoindex – Deep geothermal energy

Assessment of deep geothermal energy potential in Catalonia

Geoindex - Shallow geothermal energy

Potential of very low-temperature geothermal energy in Catalonia

Geoíndex - Deformacions del terreny

Deformació vertical del terreny obtinguda per anivellació topogràfica, GPS i interferometria diferencial

Geoíndex - Geotècnic Barcelona

Naturalesa geològica i geotècnica del subsol i sondejos més representatius de la ciutat de Barcelona

Geoindex - Geoworks

Progress status of the Geoworks programs of geological and geotematic mapping

Geoíndex - Paisatges geològics

Recull de fotografies de l’exposició “Paisatges geològics de Catalunya, una mirada fotogràfica a la geologia catalana”

Geoíndex - Projecte iCoast

Visualitzador del projecte europeu iCoast, d'implementació de prediccions morfodinàmiques operacionals

Geoíndex - Life Project EBRO

Evaluation of vulnerable areas to subsidence and rise in sea level in the Ebro Delta of the Life project EBRO

Geoíndex - Prospeccions geotècniques

Consulta i descàrrega de prospeccions geotècniques provinents d’estudis geotècnics i geològics per a edificació i obra pública

Geoíndex - Riscos geològics

Mapa per a la prevenció dels riscos geològics i estudis de perillositat de zones avaluades amb dictàmens preliminars de riscos geològics

Geoíndex - Sismologia

Localització d'epicentres instrumentals (1977-2019) i macrosísmics (880ac-2019)

Geoíndex - Sòls

Consulta i descàrrega de tota la informació de sòls recopilada des de l’any 2007

Geoíndex - Tècniques geofísiques

Base de dades de tècniques geofísiques

Geoindex - Intrinsic vulnerability to pollution map of the aquifers

Probability that an discharge of a pollutant load on the ground surface reaches the groundwater table