• Imprimeix

Nomenclatura de fulls

Identificadors de fulls

Els fulls de les sèries de l'ICGC poden trobar-se amb dos tipus d'identificador:

  • Absolut: està format per la columna i la fila en què es troba, dins del tall que s'aplica a Espanya per a cada escala.
  • Relatiu: està format per la columna i la fila en què es troba, dins del full MTN50 (Mapa Topográfico Nacional 1:50.000) corresponent, precedit de l'identificador del full MTN50 en qüestió.