• Imprimeix

Metadades

Les metadades donen informació sobre la geoinformació o el servei de dades espacials a què estan associades.

Pel que fa a la geoinformació, a més d'identificar el conjunt de dades, s'aporta informació sobre la representació espacial, el sistema de referència, el contingut, la data de vol, la qualitat i la distribució, de manera explícita o remetent a l'usuari a les especificacions del producte o del procés d'elaboració.

Pel que fa als serveis, a més d’identificar el geoservei, s’aporta informació sobre la distribució, l’enllaç al servei, l’extensió geogràfica del servei, el sistema o sistemes de referència utilitzats pel servei i la qualitat del servei, de manera explícita o remetent a l’usuari a les especificacions i/o requisits que compleix.

Bona part de la cartografia que es pot descarregar o adquirir a l'ICGC ve acompanyada per un fitxer XML de metadades. Per tal de visualitzar-lo correctament, descarregueu el següent ZIP i descomprimiu-lo en la mateixa carpeta.

 

Informació tècnica addicional

Per a l'elaboració de les metadades sobre geoinformació (Perfil IDEC per a conjunts de dades v4.0) s'ha pres com a referència la norma ISO19115:2003 "Geographic information - Metadata" i les correccions tècniques a la norma.

Per a les metadades sobre serveis (Perfil IDEC per a serveis v1.0) s'ha pres com a referència la norma ISO19119:2005 "Geographic Information – Services" (Amendment 1 de 2008).