• Imprimeix

Coordenades del tipus 31TCG213911

Es tracta de coordenades en MGRS (Military Grid Reference System), que es pot considerar una forma d'expressar coordenades UTM.

Segons aquest sistema de referència (MGRS), la superfície terrestre es va dividint en 'rectangles' seguint la projecció UTM: primer de 6º(lon)x8º(lat), aquests en 100x100 km, aquests en 10x10 km, etc.

Quadrícula MGRS

Quadrícula MGRS de Catalunya

 Així doncs, la 'traducció' seria la següent:

31T

31T

nivell de precisió 6ºx8º

31T (zona UTM)

31TCG

31T CG

nivell de precisió 100x100Km

31T 300000,4600000

31TCG29

31T CG 2 9

nivell de precisió 10x10Km

31T 320000,4690000

31TCG2191

31T CG 21 91

nivell de precisió 1x1Km

31T 321000,4691000

31TCG213911

31T CG 213 911

nivell de precisió 100x100m

31T 321300,4691100

...

...

...

...