Històric de versions | icgc

Històric de versions

 

VersióDescripció
2.0API Pelias v2. Incorporació de dades de portals (adreces associades a carrers amb número)
2.1Incorporació de dades de topònims
2.2Pujades a producció automàtiques
2.3Estandarització a API OAS3 (swagger i documentació)
2.4Afegir filtre per tipus de topònim
2.5Afegir filtre per comarca i municipi
2.6Millora en filtre del municipi seleccionat
2.7Ordenació de resultats segons capa layer
2.8Millorar autocompletar adreces
2.9Millorar cerca directa adreces (múltiples peticions)
2.10Millorar ordenació de resultats
2.11Incorporació de dades de llogarets i BBOX de cada carrer
2.12Incorporació de dades d'edificacions aïllades