WMS Mapes grisos | icgc

WMS Mapes grisos

Servei WMS que conté mapes de l'ICGC en tons de gris organitzats per capes

URL de connexió

https://geoserveis.icgc.cat/icc_fonstopografic/wms/service?

 

Característiques tècniques del servei

  • OGC suportat: WMS 1.1.1

  • EPSG de les dades font: 25831

  • EPSG suportats: 23031, 32631, 4230, 4258, 4326

  • Formats  suportats en la resposta:  BMP, JPEG

  • Mètodes OGC suportats: GetCapabilities, GetMap

Capes disponibles

Capa

Nom capa

Rang d’escales

Ortofoto 1:1.000 de Catalunya, en tons de gris

orto10csg

Totes les escales

Ortofoto 1:2.500 de Catalunya, en tons de gris

orto25csg

Totes les escales

Ortofoto 1:5.000 de Catalunya, en tons de gris

orto5msg

Totes les escales

Ortofoto 1:25.000 de Catalunya, en tons de gris

orto25msg

Totes les escales

Imatge satèl·lit de Catalunya, en tons de gris

sat250msg

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:5.000, simbolització en tons de gris

mtc5msg

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:10.000, simbolització en tons de gris

mtc10msg

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000, simbolització en tons de gris

mtc25msg

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:50.000, simbolització en tons de gris

mtc50msg

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000, simbolització en tons de gris

mtc250msg

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:500.000, simbolització en tons de gris

mtc500msg

Totes les escales

Mapa topogràfic de Catalunya 1:1.000.000, simbolització en tons de gris

mtc1000msg

Totes les escales

Cartografia topogràfica 1:1.000, simbolització en tons de gris (cobertura parcial)

1000sg

Totes les escales

Exemple de petició

https://geoserveis.icgc.cat/icc_fonstopografic/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&LAYERS=mtc25msg&STYLES=&FORMAT=image/jpeg&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&SRS=EPSG:25831&BBOX=385233.979379834,4584558.12383376,388949.896618261,4587651.07847633&WIDTH=1020&HEIGHT=849