• Imprimeix

Solucions específiques

Digitalització i custòdia de fotogrames per a Andorra (2016)

El 2014, l’ICGC i el Ministeri d’Ordenament Territorial (MOT) del Govern d’Andorra van signar un conveni en virtut del qual l’ICGC digitalitzaria i lliuraria en format digital una sèrie de fotogrames aeris analògics propietat del Govern d’Andorra. Una part d’aquests fotogrames ja eren custodiats per l’ICGC i la resta els va lliurar l’IGN francès. El conveni també contemplava el lliurament de les imatges digitals propietat de l’ICGC que cobrien totalment o parcialment el territori andorrà. Finalment, l’ICGC assumia la custòdia indefinida de tots els fotogrames analògics del MOT. D’aquest projecte de 2014-2016, en total s’han digitalitzat i lliurat 3.566 negatius.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Ministeri d’Ordenament Territorial (MOT) del Govern d’Andorra.

 

Suport a la CTBTO (2015)

L’ICGC forma part de la Comissió Preparatòria de l’Organització del Tractat de Prohibició Total de Proves Nuclears CTBTO (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization). La CTBTO és una organització internacional del sistema de les Nacions Unides, amb seu a Viena, que ha de posar en funcionament un règim de verificació global per monitorar el compliment del Tractat que consisteix, entre d’altres, en un sistema internacional de vigilància, un centre internacional de dades o la possibilitat de sol·licitar una inspecció sobre el terreny (On-Site Inspections - OSI).

 

Expansió urbana de les metròpolis del sud-oest europeu (EURMET) (2003-2005)

El projecte pretenia, mitjançant l’anàlisi d’imatges SPOT-5 de deu ciutats europees (entre elles, Barcelona), identificar els nous perímetres reals de les àrees urbanes a partir de l’organització de l’espai i dels continguts econòmics i socials.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre Interdisciplinaire d'Études Urbaines (Université de Toulouse-Le Mirail), França; Centre de Política del Sòl i Valoracions de la Universitat Politècnica de Catalunya, Espanya; Centro de Estudios de Geografia e Planeamento Regional (Facultade de Ciências Sociais e Humanas de la Universidade Nova de Lisboa), Portugal.

Finançament: Fons FEDER de la Unió Europea (programa INTERREG III).

 

Detecció de llacunes a la plana de Mojos (Bolívia) (1995-1998)

Es pretenia descobrir les restes d’una civilització precolombina desconeguda, que sembla que va mantenir un alt nivell de poblament en el vessant amazònic de Bolívia. És per això que s’estudiaren imatges del sensor Thematic Mapper (TM) del satèl·lit Landsat-5, en què s’hi comprovà l’existència d’un elevat nombre de llacunes artificials, actualment existents, així com les restes de moltes altres. Sembla ser que, amb aquestes llacunes, els habitants de la zona obtenien grans produccions agrícoles en un medi que a dia d’avui és molt pobre.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre d'Estudis Amazònics, Barcelona, Espanya.

Finançament: Centre d'Estudis Amazònics; Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.