• Imprimeix

Producció d'atles i llibres

Los ríos de la zona árida peruana (2013)

El novembre de 2013, la Universitat de Piura (Perú) i l’ICC van publicar el llibre “Los ríos de la zona árida peruana”, de Gonzalo de Reparaz. Es tracta de l’edició del treball d’investigació que Reparaz va acabar al 1966. Aquesta obra ha estat fruit de l’encàrrec que va fer la universitat del Perú a l’Institut. Gonzalo de Reparaz (Sèvres 1901-Lima 1984) va ser un gran coneixedor dels problemes d’aridesa del Perú. Va idear i crear l’Instituto de la Zona Árida Peruana, amb el finançament de la UNESCO, d’acord amb el govern del Perú. Va ser un apassionat pel sistema hídric peruà i va estudiar de manera sistemàtica els rius del seu vessant del Pacífic. Va recórrer totes les conques i, fruit dels seus coneixements teòrics i dels treballs de camp, va descriure, fotografiar i cartografiar detalladament cadascuna de les conques, recopilant dades entre 1911 i 1965. L’aspecte més conegut fins ara d’aquest període va ser, sens dubte, el descobriment del Cañón del Colca, el 1955, un dels més profunds de la Terra. Aquesta troballa cal contextualitzar-la, precisament, com una part integrant d'aquest brillant treball portat a terme pel professor Reparaz. El llibre s’acompanya d’una sèrie de taules, de gràfics i de mapes que Reparaz va elaborar per a l’estudi dels rius.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Universidad de Piura, Perú.

Finançament: Universidad de Piura, Perú.

 

Atles ambiental de la Mediterrània (1997-1999)

Aquest estudi explora les bases ambientals de la funcionalitat socioeconòmica de tot el territori de la Mediterrània, a partir de la seva estructura ecopaisatgística, sobre la hipòtesi que el paisatge socioecològic reflecteix tant la història de l’activitat humana com la potencialitat del territori. Té la finalitat de completar el treball realitzat per a la Mediterrània occidental durant els anys 1995 i 1996. Estava format per una imatge per a tota la conca i d’altres imatges per il·lustrar fenòmens d’aquesta àrea geogràfica.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació, Barcelona, Espanya; Estudi Ramon Folch SL, Barcelona, Espanya; MultiCriteria Consulting, Barcelona, Espanya.

Finançament: Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut Català de la Mediterrània d'Estudis i Cooperació; Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Madrid, Espanya.

 

Atles de l’Euroregió (1992-1995)

Elaboració i edició d’un atles geogràfic de l’Euroregió –Catalunya, Llenguadoc-Rosselló i Migdia-Pirineus-. L’ICC va participar en la planificació del projecte, en la preparació de diversos mapes generals i temàtics del conjunt de l’Euroregió, en la redacció de textos i en el control de qualitat final. L’atles tracta els aspectes geopolítics, físics i socioeconòmics, i de la dinàmica de les tres regions.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) de Languedoc-Roussillon, Montpeller, França; Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE) de Midi-Pyrénées, Tolosa, França; Groupement d'Intérêt Public Reclus (GIP-Reclus), Montpeller, França; Institut d'Estadística de Catalunya (IEC), Barcelona, Espanya; Direcció General de Planificació i Acció Territorial (DGPAT) de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, Espanya.

Finançament: Région Languedoc-Roussillon; Unió Europea.


Atles d’Andorra (1991)

L’objectiu del projecte fou la publicació d’un atles geogràfic de contingut general i temàtic, amb material gràfic i textos relatius a les parròquies andorranes i als aspectes físics, demogràfics, econòmics i de serveis del Principat. Fou encarregat per la Conselleria d’Educació, Cultura i Joventut del Govern d’Andorra, amb l’objectiu d’inscriure’l dins del projecte de material pedagògic d’aquesta Conselleria, per a l’ensenyament de formació andorrana i per a l’escola andorrana.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) i altres organismes participants: Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut del Govern d’Andorra.

Finançament: Conselleria d'Educació, Cultura i Joventut del Govern d’Andorra.