• Imprimeix

Consultoria i formació

Curs a Perú sobre l’ús d’imatges de satèl·lit en cartografia (2016)

Arran de l’adquisició del govern peruà d’un satèl·lit d’observació de la Terra (PeruSat), l’empresa Airbus DS GEO SGSA va encarregar a l’ICGC un curs sobre l’ús d’imatges satel·litàries en cartografia, dirigit a tècnics i treballadors de diverses agències i institucions civils i militars del Perú.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Airbus DS GEO SGSA, Espanya.

 

Transferència tecnològica (2010)

El mes de novembre de 2010, l’ICC, juntament amb l’Institut Geològic de Catalunya, va organitzar el seminari “Introducció a la tecnologia radar i aplicacions específiques” per a la capacitació de tècnics veneçolans en l’àmbit de l’extracció petroliera. L’objectiu era exposar la tecnologia i metodologies amb casos pràctics: interferometria i interferometria diferencial amb imatges de radar per a la detecció de deformacions del terreny (subsidències, desplaçaments, deformacions, etc.); tècniques de radargrametria per a la generació de models digitals d’elevacions; aplicació de la tecnologia radar a la detecció de menes (jaciments de petroli naturals) en àrees marines; introducció a la polarimetria.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Infoterra Servicios de Geoinformación SA, Espanya.

Finançament: Infoterra Servicios de Geoinformación SA, Espanya.

 

Cooperació científica i tecnològica (2009)

L’ICC va participar, com a ponent, en la sèrie de conferències titulades “Conceptualització moderna dels processos fotogramètrics digitals en el marc de les càmeres aerofotogramètriques de gran format”, que es realitzaren l’abril de 2009 a les instal·lacions de l’INEGI.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.

Finançament: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.

 

Projecte cartogràfic integral al Marroc (2006-2008)

L’ICC va realitzar una auditoria tècnica de la institució cartogràfica ANCFCC i va redactar un informe que permeté establir les inversions econòmiques necessàries en el futur, així com una auditoria tècnica de la nova xarxa geodèsica del Marroc. A més, l’ICC va establir un protocol de control de qualitat dels mapes topogràfics 1:25.000 del Marroc que l’ANCFCC subcontractava a tercers.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), Rabat, Marroc.

Finançament: Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), Marroc.

 

Sistema de monitoratge i gestió mediambiental a Yunnan (2006-2007)

L’ICC va dissenyar un prototipus de sistema d’informació geogràfica per al seguiment i la gestió d’alarmes mediambientals a la regió xinesa de Yunnan, incloent l’adquisició del programari i maquinari necessaris i la seva integració, així com la capacitació del personal tècnic del YEPB en el seu ús i explotació. Finalment, es va lliurar un estudi de viabilitat on es feia una anàlisi econòmica, financera i mediambiental completa, tenint en compte els reptes futurs i la realitat actual.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Yunnan Environmental Protection Bureau (YEPB), Xina.

Finançament: Govern espanyol, fons FEV.

 

Cooperació cartogràfica amb l’ANCFCC (2004-2007)

Cooperació en els àmbits de la producció de la informació cartogràfica i cadastral, i en els processos de la formació, la recerca i la transferència tecnològica.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Agence Nationale de la Conservation Foncière, du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC), Rabat, Marroc.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


Cooperació científica i tecnològica (2004-2009)

Cooperació científica i tecnològica en l’àmbit de la teledetecció, la geodèsia, la fotogrametria i els sistemes d’informació geogràfica. Les bases d’aquesta col·laboració rauen en l’assistència tècnica, la formació i l’intercanvi d’experiències productives.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Geográfico Agustín Codazzi, Bogotà, Colòmbia.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.

 

Assistència tècnica a la República de Namíbia (2004-2005)

Assistència tècnica de l’ICC al CBS per implementar sistemes d’informació geogràfica. Per a l’execució dels cursos, l’ICC va comptar amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona (Laboratori d’Informació Geogràfica i de Teledetecció, LIGIT), la Universitat de Girona (Servei de SIG i Teledetecció, SIGTE) i la Universitat Politècnica de Catalunya (Fundació Politècnica de Catalunya, FPC). La formació es va concebre per cobrir les necessitats del personal del CBS.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Central Bureau of Statistics (CBS) de la National Planning Commission, Windhoek, República de Namíbia.

Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI), Espanya.


Assessoria sobre altímetres aerotransportats (tecnologia LiDAR) (2004)

L’objectiu fou desenvolupar les activitats d’assessoria i capacitació per a la implementació de la tecnologia làser aerotransportada, LiDAR, amb la finalitat d’aplicar-la amb èxit al territori de Mèxic. Aquestes activitats van consistir en un curs propedèutic i en el desenvolupament de dos tallers a l’INEGI i a l’ICC, enfocats a la implementació de solucions LiDAR integrals.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Aguascalientes, Mèxic.

Finançament: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.


Assessoria per a l’optimització dels recursos tecnològics (2004)

L’objectiu fou el lliurament, per part de l’ICC, del resultat obtingut del procés de les dades LiDAR a partir d’equips propietat de l’INEGI.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Aguascalientes, Mèxic.

Finançament: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.

 

Interferometria radar (2004)

Desenvolupament d’un prototipus i realització d’un seminari-taller per donar a conèixer les potencialitats de la interferometria radar, especialment en l’àmbit de les subsidències (emprant imatges de satèl·lit) i, en el cas de tenir la mateixa tecnologia embarcada en un avió, la possibilitat de generar cartografia.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Aguascalientes, Mèxic.

Finançament: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Mèxic.

 

Formació en tecnologies SIG i ús de dades del cens (2001-2002)

Projecte de formació realitzat per al Central Bureau of Statistics (CBS) de la National Planning Commission del Govern de Namíbia. L’objectiu era que els alts càrrecs i el personal tècnic del CBS aconseguissin autonomia en l’ús de la tecnologia SIG, necessària per a l’elaboració, explotació i disseminació del cens. El programa de formació es va dividir en tres parts: “Basics and concepts on cartography and GIS”, “Cartographic context for a GIS. Origin and use of geographic data infrastructures” i “GIS to produce maps and Internet mapping. Census dissemination”.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); The National Planning Commission, Namíbia; Agencia Española de Cooperación Internacional.

Finançament: Agencia Española de Cooperación Internacional.