• Imprimeix

Allaus

Curs teòric de nivologia i allaus per al Cos de Banders d'Andorra (2016)

L’ICGC va impartir un curs sobre nivologia i control d’allaus per a la temporada 2017-2018 al Cos de Banders d’Andorra, cos d’agents forestals adscrit al Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del Govern d’Andorra.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Govern d’Andorra.

 

Manteniment de les estacions meteorològiques del CENMA, Andorra (2016)

El 2016, l'ICGC va subscriure un conveni amb l'Institut d'Estudis Andorrans (IEA) per al manteniment ordinari i correctiu de les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) que gestiona el Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA): Aixàs, Bony de les Neres, Perafita, Sorteny i Pic del Maià. El manteniment ordinari es porta a terme quan l'accés no està innivat (estiu o tardor) i les accions correctives es fan quan les circumstàncies ho requereixen.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Institut d’Estudis Andorrans, Andorra.

 

Manteniment de l’estació meteorològica de les Fonts d’Arinsal, Andorra (2016)

L’Àrea de Conservació i Explotació de Carreteres (COEX) del Ministeri d’Ordenament Territorial (MOT) del Govern d’Andorra va sol·licitar el manteniment ordinari de l’estació meteorològica automàtica (EMA) situada a les Fonts d’Arinsal, a la parròquia de la Massana.

Les tasques es van dur a terme de manera coordinada amb les del manteniment de les estacions del CENMA i van consistir principalment en la comprovació i la revisió de tots els elements i sensors que constitueixen l’estació.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Govern d'Andorra.

 

Manteniment de les estacions meteorològiques de FEDA, Andorra (2016)

Manteniment ordinari per tres anys (2016-2018) de les cinc estacions meteorològiques (EMA) de l’empresa Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA): Escaldes Central, Engolasters, Ransol, Grau Roig i Margineda. Aquest servei de manteniment consisteix, entre d’altres, en la revisió general de l’estructura, la comprovació i correcció, si és necessari, de la fixació, l’anivellació, l’orientació i la neteja dels elements, el canvi de dessecants, la revisió de totes les connexions i cablejats, la revisió i el calibratge dels sensors, etc.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA).

 

Manteniment correctiu de les estacions meteorològiques de Sorteny i del Pic del Maià, Andorra (2016)

El Centre d’Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA), de l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA), va sol·licitar a l’ICGC el manteniment correctiu (acció no prevista o reparació) de les estacions meteorològiques automàtiques (EMA) de Sorteny i del Pic del Maià, a les parròquies d’Ordino i Encamp respectivament, al Principat d’Andorra.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Institut d’Estudis Andorrans, Andorra.

 

Coordinació de l’European Avalanche Warning Services (EAWS) (2015)

Participació en la revisió de l’escala de perill d’allaus a través de l’ampliació de la matriu bavaresa que recull les casuístiques de graus de perill d’allaus. Es van establir patrons o situacions per a allaus, en què es van definir quatre problemàtiques per allaus més una situació d’estabilitat. La definició d’aquestes situacions ha de servir per consensuar a nivell europeu les problemàtiques per allaus comunes, però també ha de facilitar l'apropament de l’usuari a les prediccions d’allaus a través d’una simplificació en la comunicació del perill i a través de la definició de les estratègies per afrontar aquestes problemàtiques. En aquest sentit, es va redactar un compendi que comprèn la definició de la situació, les característiques fonamentals i l’estratègia per a fer-hi front.

 

Manteniment d’estacions meteorològiques d’Andorra (2015)

Manteniment de les estacions meteorològiques automàtiques d’alta muntanya del Servei Meteorològic de Catalunya, de quatre estacions de l’Institut d’Estudis Andorrans i de cinc de Forces Elèctriques d’Andorra.

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC); Servei Meteorològic de Catalunya; Institut d’Estudis Andorrans, Andorra; Forces Elèctriques d’Andorra (FEDA).

 

Influència del canvi climàtic en el turisme de neu al Pirineu (2011-2012)

És un projecte de recerca en el qual participen diferents regions: Andorra, Aragó i Catalunya. La UPC és la coordinadora regional de Catalunya. L'IGC col·labora en un dels tres grups de treball, en concret en el grup físic. Els objectius principals del projecte són millorar el coneixement relatiu als efectes del canvi climàtic, avaluar l'actual impacte socioeconòmic del turisme de neu al Pirineu i establir models que vinculin els escenaris climàtics futurs amb l'evolució de l'operativitat tècnica dels dominis esquiables. Els objectius del grup físic on s'integra l'IGC són: estudi de l'evolució d'indicadors climàtics per detectar canvis en el clima d'alta muntanya, estudi de variacions en la freqüència i magnitud d'episodis de grans allaus, modelització del canvi climàtic tant a nivell regional com local.

Espanya: Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Institut Geològic de Catalunya (IGC) i Conselh Generau d'Aran (CGA). Andorra: Centre d'Estudis de la Neu i la Muntanya (CENMA) i Observatori de la Sostenibilitat d'Andorra. França: MétéoFrance.

Finançament: Comunitat de Treball dels Pirineus (CTP 2010).

 

Alternatives de proteccions contra allaus a l'explotació de la mina Rajo Sur a El Teniente, Xile (2008)

Realització d'un estudi d'alternatives de protecció contra allaus en el sector de Rajo Abierto, Los Botaderos, Lastre y Los Stocks de Alta y Baja Ley, de la futura explotació Rajo Sur en la Mina El Teniente, Comuna de Machalí, Xile.
Treballs a realitzar:
- Cartografia de zones d'allaus a escala 1:5.000 que afecten alguns dels sectors.
- Caracterització geomorfològica de cada zona.
- Realització de perfils topogràfics per a definir cadascuna de les zones d'allaus.
- Recopilació de dades històriques a partir de la bibliografia existent i durant la campanya de camp.
- Anàlisis de dades nivometeorològiques disponibles.
- Modelització numèrica puntual d'aquelles zones d'allaus en què sigui necessari conèixer amb detall la dinàmica de l'allau.
- Proposta d'alternatives de protecció contra allaus, incloent-hi la valoració econòmica.

Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Finançament: Asistencia Profesional en Materias de Montaña LTDA, Xile.

 

Proposta d'avaluació de risc d'allaus i defensa tècnica a Mina Veladero, Xile (2007)

L'objectiu d'aquest estudi és dur a terme dos treballs:
1) Elaborar una cartografia de zones d'allaus, que consisteix en localitzar la ruta afectada per allaus i cartografiar al detall 30 rutes localitzades dins de l'àrea considerada d'alt interès, principalment al llarg dels 7 km d'accés a la Mina Veladero.
2) Modelitzar el comportament de les grans allaus al voltant de les 30 rutes. Per a fer aquesta feina, és necessari caracteritzar les allaus ja conegudes i determinar-ne els seus principals paràmetres dinàmics (velocitat, pressions, altura del flux...).

Institut Geològic de Catalunya (IGC).

Finançament: Asistencia Profesional en Materias de Montaña LTDA, Xile.

 

ALUDEX. Caracterització d'allaus catastròfiques mitjançant l'estudi dendrocronològic i nivoclimàtic (2002-2005)

Aquest projecte avança pel que fa a la determinació de la periodicitat del fenomen de les allaus als Pirineus, mitjançant l'aplicació de dos mètodes, fins ara poc desenvolupats en aquest camp, com són la ubicació del fenomen dins del seu marc nivometeorològic i la datació a través de l'estudi dendrocronològic. La informació obtinguda contribuirà a un millor coneixement d'aquest fenomen i proveirà informació que pot ser aplicada a models d'allaus dinàmiques per a definir el risc i el perill d'allaus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Universitat de Barcelona (UB).

Finançament: Ministerio de Ciencia y Tecnología, Espanya; fons FEDER.

Més informació


PARAMOUNT. Public Safety & Commercial Info-Mobility Appli­cations & Services in the Mountains (2002-2003)

L'objectiu és el desenvolupament d'un servei de localització adreçat a excursionistes i serveis de rescat que porten a terme la seva activitat als Alps i als Pirineus, on s'ha definit dues àrees de test. Les funcionalitats que cal desenvolupar s'agrupen en els tres serveis següents: Infotour, proveirà a l'usuari d'informació local diversa i funcionalitats de navegació; Safetour, proveirà d'informació relacionada amb la seguretat en muntanya; i Datatour, involucrarà els usuaris en l'adquisició i el manteniment de les bases de dades del PARAMOUNT. La comunicació entre els servidors que proveiran les informacions descrites i els dispositius mòbils es farà mitjançant tecnologia GPRS. Les dades seran transferides via protocol HTTP emprant XML.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Gesellschaft für Satellitennavigation, Alemanya; Universität der Bundeswehr, Alemanya; Bayerische Bergwacht, Alemanya; Österreichischer Bergrettungsdienst, Àustria.

Finançament: Programa IST de la Unió Europea.

Més informació

 

La predicció d’allaus als Pirineus (2001)

Realització conjunta de les tasques de divulgació sobre el perill de les allaus al llarg dels Pirineus, que inclouen el Pirineu francès, l'espanyol i l'andorrà. Concretament, es va materialitzar amb un tríptic que inclou els telèfons d’interès per conèixer l’estat de les pistes d’esquí i el temps climatològic, consells per als esquiadors i l’escala europea de risc d’allaus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Dirección General del Instituto Nacional de Meteorología del Ministerio de Medio Ambiente, Madrid, Espanya; Ministeri de la Presidència i Economia del Departament de Transport i Energia del Govern d’Andorra; Météo-France, França.

Finançament: Conjuntament pels organismes participants.


SAME (1996-1998)

L’ICC fou el responsable de la coordinació entre els diferents organismes cartogràfics europeus integrats en el projecte. Es va elaborar un qüestionari per obtenir tota la informació existent sobre allaus a Europa, amb l’objectiu d’homogeneïtzar les bases de dades i la cartografia d’allaus.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (CEMAGREF), Grenoble, França; Technische Universität Graz, Àustria; Norges Geotekniske Institutt (NGI), Oslo, Noruega; Vedurstofa Íslands, Reykjavík, Islàndia; Centro Sperimentale Valanghe e Difesa Idrogeologica de la Regione del Veneto, Itàlia; Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), Davos, Suïssa.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Environment and Climate) de la Unió Europea.


Treballs per a la cartografia de zones d’allaus al sector nord d’Andorra (1995-1996)

L’objectiu d’aquest projecte fou la realització d’enquestes de camp sobre les allaus conegudes a la zona d’Arcalís, per a la cartografia d’allaus d’Andorra.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (CEMAGREF), Grenoble, França.

Finançament: Conselleria d'Obres Públiques del Govern d’Andorra.


Contribució a l’estudi de la dinàmica de les allaus dins de la cartografia de risc. Formació de la modelització dins del domini dels fenòmens naturals (1994-1996)

Estudi de la dinàmica de les allaus mitjançant la modelització de vàries zones pilot; elaboració de metodologies per a la cartografia de zones d’allaus, i integració en un sistema d’informació geogràfica. Es va comptar amb investigadors de països europeus que treballaren amb l’equip d’allaus i de sistemes d’informació geogràfica de l’ICC.

Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC); Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des Forêts (CEMAGREF), Grenoble, França; Universitat de Barcelona (UB), Espanya; École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Suïssa; Institut für Schnee und Lawinenforschung, Davos, Suïssa; Université Joseph Fourier, Grenoble, França; Norges Geotekniske Institutt (NGI), Oslo, Noruega; Vedurstofe Íslands, Reykjavík, Islàndia; Università di Torino, Itàlia.

Finançament: Directorate General XII for Science, Research and Development (Programa: Human Capital and Mobility) de la Unió Europea.