• Imprimeix

Article 9. Punt 1.l

No aplica a l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.