• Imprimeix

Article 9. Punt 1.k

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no està tramitant cap acord relatiu a la creació, la participació i el funcionament dels ens públics, les societats i fundacions públiques, els consorcis i altres entitats vinculades a l’Administració pública.