• Imprimeix

Article 9. Punt 1.e

Processos de selecció oberts

Processos de selecció tancats

2024

2023

2022

2021

 

2020

 

2019

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

 

Estudiants en pràctiques acadèmiques universitàries (L'estada de pràctiques no implica cap relació laboral entre l'estudiant i l'ICGC, tal com estableix l'article 2.3 del RD 592/2014)