• Imprimeix

Article 11. Punt 1.f

Durant l'exercici 2019 l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya no ha incorregut en cap despesa de campanyes de publicitat institucional.