• Imprimeix

Article 11. Punt 1.f

Des de l’any 2014 l’ICGC no ha incorregut en cap despesa de campanyes de publicitat institucional.