• Imprimeix

Heu vist una allau?

Dades personals de qui omple la fitxa


Dades de la caiguda de l'allau (Si l'heu vist baixar)

Data:

Hora:

Tipus de temps:

Temperatura de l'aire:

Vent:


Dades de l'allau (Tria les opcions que millor defineixin l'allau)

Tipus d'allau :

Allau de placa
Allau sense cohesió, amb sortida puntual
Allau sense cohesió, amb sortida linial
Allau de superfície (neu sobre neu)
Allau de fons

Humitat de la neu:

Tipus de desplaçament de la neu (en cas d'haver vist baixar l'allau) :

Allau de neu pols o amb aerosol
Allau de flux dens

Tipus de desplaçament de la neu (en cas d'haver vist baixar l'allau) :

Poc definit
En grumolls
En boles
En blocs

Paràmetres de l'allau (en m)

Paràmetres de l'allau (en m)
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Morfologia :

Convex
Còncau
Rectilini
----------------------

Causes de l'origen de l'allau

Causes

Naturals

Accidentals


Dades de la persona o grup de persones que han estat afectades per l'allau (Tant si qui omple la fitxa formava part del grup o no)

Accidentats :

Material de seguretat :

Portàveu pala? :

Portàveu sonda? :

Tipus de rescat :

En cas de rescat organitzat :

Com heu trobat la / les víctimes? :

Activitats dels accidentats :


Localització de l'allau


Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliteu, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.catPer a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.