• Imprimeix

Heu observat un moviment del terreny?

L'ICGC recull, per a la Base de Dades de Riscos Geològics de Catalunya, informació sobre els següents fenòmens: despreniments, esllavissades, fluxos torrencials i esfondraments.

Per aquest motiu, si heu vist com s'ha produït, el resultat o heu sentit quelcom sobre alguns d'aquests fenòmens, si us plau, poseu-vos en contacte amb nosaltres omplint el següent formulari o per telèfon al número 93 567 15 00.

Si voleu adjuntar fotografies del moviment del terreny, podeu fer-ho per correu electrònic a riscgeol@icgc.cat

Dades personals

Heu observat com es produïa el fenomen?:


Característiques del fenomen


Situació geogràfica


Danys i afectacions

Nivell de dany Via ràpida, autopista i autovia Carretera, camí i pista Vies fèrries
Sense danys -- -- --
Dany limitat Ocupació de cuneta o voral Ocupació parcial de la calçada Ocupació parcial de plataforma
Dany funcional Ocupació del voral i d'un carril de la calçada Ocupació completa de calçada i/o existència de danys en els elements secundaris com cuneta, senyalització, tanques Ocupació total de plataforma i existència de danys en els elements secundaris com cuneta, senyalització, tanques...
Dany important Ocupació completa de calçada i/o existència de danys superficials al ferm Ocupació completa de calçada i/o existència de danys superficials al ferm Ocupació total de plataforma i existència de danys en els elements principals com via, catenària...
Destrucció de la via Destrucció parcial Destrucció total o parcial Destrucció total o parcial
Tipus de danys Descripció
Sense danys --
Estètics o arquitectònics Esquerdes petites. L'impacte d'una roca produeix danys superficials..
Funcionals o de servei Esquerdes grans i continues. Les portes i finestres s'encallen. Els envans s'inclinen i vinclen. Algunes bigues es despengen i les canonades queden fora de servei. L'impacte d'una roca produeix un forat i danys greus a envans.
Estructurals o d'estabilitat Esquerdes molt grans. Les bigues es despengen. Es requereix l'estintolament dels murs. Les finestres rebenten per distorsió. L'impacte d'una roca produeix la destrucció total o parcial

Tipus de danys Descripció
Sense danys --
Estètics o arquitectònics Esquerdes petites. L'impacte d'una roca produeix danys superficials..
Funcionals o de servei L'element deixa de ser funcional
Estructurals o d'estabilitat L'element requereix una reconstrucció total

Protecció de dades personals

Us informem que les vostres dades personals seran tractades per l'ICGC, que serà el responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la informació que ens faciliteu, per interès legítim. Les dades es conservaran d'acord amb la política de protecció de dades personals. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, portabilitat de dades, limitació, oposició i revocació del consentiment, adreçant un correu electrònic a protecciodades@icgc.catPer a més informació, consulteu la nostra política de protecció de dades.