• Imprimeix

Jornada sobre Exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de -molt- baixa temperatura

 

Quan

Data 24.11.2015

On

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Parc de Montjuïc, s/n
08038 Barcelona

Veure mapa

El dimarts 24 de novembre de 2015 l'ICGC acollirà una jornada sobre "Exploració i aprofitaments d'energia geotèrmica de -molt- baixa temperatura".

L'energia geotèrmica és el nom que rep l'energia que s'obté de l'aprofitament de la calor del terreny i, a escala humana, és inesgotable. A diferència d'altres energies renovables, com ara l'energia solar o eòlica, l'energia geotèrmica és sostenible i presenta un factor de càrrega anual molt elevat. Malgrat això, actualment l'ús d'aquesta energia a Catalunya segueix tenint un pes quantitativament poc important.

Aquesta jornada té l'objectiu d'ajudar a difondre l'ús de la geotèrmia en la nostra societat. S'orienta, no tan sols als professionals de les ciències de la Terra, sinó especialment també a d'altres col·lectius tècnics i professionals avesats en l'enginyeria del disseny d'edificacions i habitatges. La jornada s'orienta, en termes generals, a les aplicacions de l'energia geotèrmica de baixa temperatura per a climatització i ACS.

Es presentaran, per una banda, els conceptes bàsics i els aspectes relacionats amb l'exploració del subsòl per a l'aprofitament de l'energia geotèrmica, així com també el nou projecte d'Atles digital de geotèrmia de molt baixa temperatura, que actualment es desenvolupa a l'ICGC; d'altra banda, es tractaran els aspectes relacionats amb el disseny i la instal·lació de sistemes geotèrmics i s'analitzaran els resultats del primer any d'aplicació de la norma UNE per a sistemes geotèrmics tancats. Finalment, es posarà sobre la taula una visió sobre el grau d'implantació actual dels sistemes geotèrmics de baixa temperatura a Catalunya.

Programa:

09:00 - 09:10

Recepció i recollida d'acreditacions

09:10 - 09:15

Benvinguda i obertura de l'acte
Ignasi Herms, cap de l'Àrea de Geologia i Recursos, ICGC

09:15 - 09:45

Geotèrmia, conceptes bàsics i tipus
F. Ginette, Novaterra, membre de la Comissió de Geotèrmia del COLGEOCAT

Veure a Slideshare | PDF

09:45 - 10:15

Caracterització del subsòl mitjançant tècniques geofísiques per a l'aprofitament de recursos geotèrmics de baixa temperatura
Anna Gabàs, Àrea de Geofísica i Sismologia, ICGC

Veure a Slideshare | PDF

10:15 - 10:45

Projecte del futur Atles digital de geotèrmia de molt baixa temperatura
Georgina Arnó, Àrea de Geologia i Recursos, ICGC

Veure a Slideshare | PDF

10:45 - 11:00

Pausa cafè

11:00 - 11:30

Criteris de disseny d'intercanviadors de calor
Daniel Trisant, geòleg consultor SIALTEC Geotermia, membre de la Comissió de Geotèrmia del COLGEOCAT

Veure a Slideshare | PDF

11:30 - 12:00

Construcció d'intercanviadors, perforació i instal·lació
Albert Pujades, director tècnic QUALI Geotèrmia, SL, membre de la Comissió de Geotèrmia del COLGEOCAT

Veure a Slideshare | PDF

12:00 - 12:30

Primer any d'aplicació de la Norma UNE 100715-1/2014. Diseño, ejecución y seguimiento de una instalación geotérmica somera. Parte 1: Sistemas de circuito cerrado vertical
Rafael Postigo, Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)

Veure a Slideshare | PDF

12:30 - 13:00

L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subvencions vigents
Anna Mundet, Divisió de Gestió Energètica, Institut Català d'Energia (ICAEN)

Veure a Slideshare | PDF

13:00 - 13:30

Torn obert de paraules

Organitza:

Logo ICGC - COLGEOCAT

Participants:

logo icaen-aenor

Patrocinador:

logo_nibe

Col·laborador:

logo_rehau