• Imprimeix

Any 2013

Bases topogràfiques de Catalunya. Usuaris avançats (31/10/2013)

 • Model de la Base topogràfica 1:5.000: PDF | Slideshare
 • Model de la Base topogràfica 1:5.000. Productes derivats: PDF |Slideshare
 • Model de dades de la Base topogràfica 1:25.000 v2.0: PDF | Slideshare
 • L'ús de les bases topogràfiques en els projectes i actuacions del Departament de Territori i Sostenibilitat: PDF | Slideshare
 • Exemples d'utilització de les bases topogràfiques en infraestructures viàries: PDF |Slideshare
 • Exemples d'utilització de les bases topogràfiques en espais naturals: PDF | Slideshare

ETRS89 (10/10/2013)

Conferència magistral "Modern cartography" (27/09/2013)

L'aportació dels sistemes d'observació de la Terra a les noves variables climàtiques: local, regional i global (19/09/2013)

 • El canvi climàtic i l'observació de la Terra, antecedents i reptes: PDF | Slideshare
 • L'ús de dades de satèl·lits en el seguiment del clima a escala global i regional: PDF | Slideshare
 • Impactes del canvi climàtic al delta de l'Ebre i mesures d'adaptació: PDF | Slideshare
 • El projecte LIFE al Delta de l'Ebre: PDF | Slideshare
 • Clima urbà, agricultura vertical i sostenibilitat: PDF | Slideshare

Modelització 3D: Ciutats i territori (18/07/2013)

 • Dades de l'ICC per a la generació de models 3D de ciutats: PDF | Slideshare
 • Experiències de l'ICC en la visualització de models 3D de ciutats: PDF | Slideshare
 • Models 3D de ciutats des d'una perspectiva arquitectònica: PDF | Slideshare
 • Ús de models 3D de ciutats per al càlcul i aprofitament del potencial solar en àmbits municipals: PDF | Slideshare

Aplicacions LiDAR (27/06/2013)

 • Tecnologia i actualització dels sistemes de captura de dades: PDF | Slideshare
 • Modelització i monitoratge del territori amb LIDAR: PDF | Slideshare
 • Aplicacions de gestió forestal: PDF | Slideshare
 • Caracterització i monitoratge de vessants rocalloses mitjançant LIDAR terrestre: PDF | Slideshare
 • L'aplicació del LiDAR en estudis d'inundabilitat: PDF | Slideshare

Evolució de la IDEC: de l'acumulació de dades als serveis d'usuari final (20/06/2013)

La Cartoteca de Catalunya com a centre de geoinformació històrica (06/06/2013)

 • Serveis als usuaris de la Cartoteca de Catalunya: PDF | Slideshare
 • Exemples d'utilització de les geodades històriques de la Cartoteca de Catalunya: PDF | Slideshare
 • L'aplicació d'un SIG a la recerca en Humanitats: el setge de Barcelona de 1714: PDF | Slideshare

Escales petites i mitjanes: entre el paper i la web (23/05/2013)

IC_Cartotechnology (16/05/2013)

Estudis de subsidències mitjançant tècniques DInSAR (25/04/2013)

 • Experiències i resultats: de l'escala regional al projecte internacional: PDF | Slideshare
 • Noves plataformes, tecnologies i tècniques: PDF | Slideshare
 • Les tècniques DInSAR en el camp de la geologia: PDF | SlideShare

ETRS89 (18/04/2013)

GeoApp. Com explotar les dades de l'ICC? (21/03/2013)

VISSIR: noves capacitats (07/03/2013)