• Imprimeix

Any 2012

Geoinformació ICC per als usuaris (29/11/2012)

 

Usuaris dels serveis SPGIC (08/11/2012)

 • Estat de la infraestructura i dels serveis de la xarxa CatNet: PDF | Slideshare
 • Canvi del sistema de referència ED50 a ETRS89: PDF | Slideshare
 • Xarxa Utilitària de Catalunya: PDF | Slideshare
 • Anivellació trigonomètrica d'alta precisió. Concepte SDK Trimble: PDF | Slideshare
 • Características y servicios Leica Smartnet Europa: PDF | Slideshare
 • Solucions Topcon per a l'auscultació automàtica amb estacions totals de precisió: PDF | Slideshare

 

Segones jornades d'història de la cartografia de Barcelona (17-18/10/2012)

 • Resums de les ponències: PDF

 

Mapa topogràfic de Catalunya 1:25.000 (12/07/2012)

 

Usuaris avançats dels Geoserveis ICC (05/07/2012)

 • Els Geoserveis de l’ICC: plataforma servidora de cartografia: PDF | Slideshare
 • Serveis en línia d’accés ràpid. Integració amb Google Maps i altres plataformes: PDF | Slideshare
 • Serveis vector. Cartografia a la carta. Serveis SIG per API REST: PDF | Slideshare
 • Dispositius d’accés als serveis. Widgets: PDF | Slideshare

 

Agricultura i teledetecció (28/06/2012)

 

Georeferenciació consorciada dels mapes antics de la Cartoteca (24/05/2012)

 

18th Conference LIBER Groupe des Carthotècaires (17-18/04/2012)

Veieu l'apartat del congrés.

 

Plataforma de Recursos de Geoinformació (12/04/2012)

 

El sensor tèrmic de l'ICC (15/03/2012)

 

El nou geoportal IDE_OT (23/02/2012)

 • Presentació: PDF | Slideshare
 • Generació d'unes noves metadades d'imatges de satèl·lit a partir de la ISO 19115: PDF | Slideshare
 • Disseny i implementació d'un nou geoportal IDE en imatges de satèl·lit: PDF | Slideshare