• Imprimeix

Taller sobre transformació de dades ràster i geoserveis WCS

El 29 i 30 de setembre l'ICGC va acollir un taller de transformació de dades ràster (coverages) i geoserveis WCS (Web Coverage Services)

8/10/15 20.40

El 29 i 30 de setembre l'ICGC va acollir un taller de transformació de dades ràster (coverages) i geoserveis WCS (Web Coverage Services) organitzat per la xarxa d'intercanvi de coneixement sobre la Directiva europea INSPIRE -EuroGeographics INSPIRE-KEN- i pel grup de suport a la implementació dels temes d'elevacions, ortoimatges, sistemes de referència i quadrícules geogràfiques de la Directiva -INSPIRE Thematic Cluster #3-, que actualment lidera l'Institut.

A la trobada van assistir 23 persones d'arreu d'Europa, principalment membres d'agències cartogràfiques i hidrogràfiques, del sector privat i de la comunitat universitària.

L'objectiu del taller era intercanviar experiències de transformació de dades ràster a l'estàndard INSPIRE, especialment centrat en els temes d'elevacions i ortoimatges, ambdós inclosos a l'Annex II d'INSPIRE, els quals han de ser conformes a la Directiva el 2020:

  • Adquirir nous coneixements sobre el format, els mètodes i el programari de transformació disponibles, i també sobre els serveis WCS.
  • Determinar els principals problemes en aquest àmbit, diferents opcions i solucions disponibles.
  • Assolir una mateixa interpretació de les especificacions de dades INSPIRE.
  • Identificar possibles peticions de canvi de les especificacions INSPIRE dins l'àmbit.

Actualment la majoria d'agències cartogràfiques i cadastrals europees han assolit una experiència significativa sobre transformació i serveis de descàrrega de dades en format vectorial, però les tasques equivalents per a dades ràster encara no han estat suficientment explorades. Per tant, existeix un interès generalitzat en abordar aquestes matèries.

L'activitat s'engloba en el context del INSPIRE Maintenance and Implementation Framework (MIF) i la iniciativa dels Thematic Clusters, destinades a facilitar la implementació de la Directiva, l'intercanvi de bones pràctiques i abordar canvis i consolidar propostes per a actualitzar les especificacions de dades INSPIRE.

Jaume Miranda i Canals
Director