• Imprimeix

Població i 3D

Es tracta d'un mapa temàtic que mostra l'evolució demogràfica de cadascun dels municipis de Catalunya i, per tant, fa possible d'observar les transformacions en el conjunt de Catalunya.

Fent clic sobre qualsevol dels municipis es visualitza el gràfic de la seva evolució demogràfica.

A la banda superior del prototipus es troben els botons que permeten aturar i engegar l'animació, i també es troba la barra de desplaçament, en gris, que permet desplaçar-vos en el temps. Si es clica sobre un any determinat es veuen les dades corresponents.

El prototipus mostra les dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT), que podeu baixar del seu web. Per a la visualització de gràfics lineals s'ha usat Visual, la biblioteca de Javascript desenvolupada per l'IDESCAT i basada en solucions de codi obert.

Jaume Miranda i Canals
Director