• Imprimeix

Participació de l'ICGC en l'activitat formativa "La geologia en l'avaluació ambiental de projectes"

L'ICGC ha participat com a ponent en el curs "La geologia en l'avaluació ambiental de projectes", dut a terme els dies 11 i 12 de juny

29/6/15 7.37

Aquest esdeveniment ha estat organitzat pel Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) a proposta de la Subdirecció d'Avaluació Ambiental i ha comptat amb la col·laboració de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre (DGIMT) i de l'ICGC.

L'objectiu principal de l'activitat, destinada al personal tècnic de les direccions generals i secretaries sectorials del DTES, era la valoració de l'impacte dels projectes d'infraestructures sobre la geologia. Els continguts tractaven sobre els conceptes geològics que han de constar en els estudis d'impacte ambiental per valorar la geologia del territori i sobre l'establiment de pautes perquè s'inclogui la geologia en el procés d'avaluació ambiental. Va comptar amb l'assistència de 37 persones.

El curs es va estructurar en quatre ponències organitzades en dues jornades:

  1. La primera jornada va incloure com a eixos temàtics La importància de la geologia en l'avaluació ambiental d'obres i Els estudis geològics i geotècnics per a les infraestructures lineals. Tècnics de la DGIMT van exposar els conceptes geològics i geotècnics essencials, i també els mètodes de prospecció, anàlisi i quantificació a tenir en compte en l'execució d'infraestructures lineals.
  2. La segona jornada va tractar sobre els Criteris i sistemes per avaluar la geologia del territori i en Com podem incidir en la geologia durant el procés d'avaluació ambiental? L'ICGC va exposar els criteris i les metodologies per avaluar la geologia del territori, i va centrar la seva exposició en el patrimoni geològic i els riscos geològics, i també en la cerca d'informació geològica a la xarxa. La DGIMT va exposar els diferents moments en què la geologia pot ser considerada dins de la tramitació ambiental.

L'activitat es va tancar amb un torn obert de paraules en què els assistents van compartir els seus dubtes i van comentar la informació rebuda en les jornades amb tots els ponents.

Des de l'ICGC valorem molt positivament aquesta activitat, ja que ha permès crear un espai de formació i diàleg entre el personal tècnic que intervé en els diferents estadis de la tramitació ambiental i, per tant, ha contribuït en la millora continuada de l'exercici de les competències que en matèria de territori i sostenibilitat tenim encomanades.

Jaume Miranda i Canals
Director