• Imprimeix

Participació de l'ICGC a la "50 edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (CIHS)"

Dijous, 11 de febrer, membres de l'ICGC van participar en el Postgrau "50 edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (CIHS)", impartint dues sessions a la Universitat Politècnica de Catalunya

17/2/16 17.06

Dijous, 11 de febrer, membres de l'Àrea de Geologia i Recursos de l'ICGC van participar en el Postgrau "50 edición del Curso Internacional de Hidrología Subterránea (CIHS)", impartint dues sessions al Departament d'Enginyeria del Terreny de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (UPC) sobre cartografia hidrogeològica i les eines que avui en dia s'utilitzen per a la difusió i consulta de dades a través de la xarxa.

El postgrau CIHS, de renom internacional, té per objectiu la formació i capacitació d'especialistes en matèria d'hidrologia subterrània amb tot el ventall de possibilitats que aquesta representa. En aquest sentit, la cartografia hidrogeològica és una de les activitats que es deriva de la pràctica d'aquesta disciplina. És per això que durant la primera sessió els tècnics de l'ICGC van presentar els vessants teòrics i pràctics de la cartografia hidrogeològica emfatitzant tot allò relacionat amb l'estat de l'art en tecnologies digitals per a la representació i difusió de la informació. La segona sessió es va centrar en la presentació del projecte Geotreball V - Mapa hidrogeològic de Catalunya a escala 1:25 000, com a exemple de producte i servei derivat de l'elaboració de la cartografia geotemàtica que es desenvolupa des de l'ICGC.

curs hidrologia subterrania