• Imprimeix

Nou Atles topogràfic de Catalunya 1:100.000

Atles que presenta, per primer cop en aquest format, la cartografia topogràfica a escala 1:100.000. La seva cartografia ha partit del Mapa topogràfic de Catalunya 1:100.000 (2012) que s'ha actualitzat i fragmentat en 68 pàgines de mapa, el gruix de l'Atles

4/5/15 8.08

Part també essencial del mateix és l'índex toponímic, format per més d'11.000 entrades; de cadascuna hi consta el concepte geogràfic, el municipi, la comarca, la pàgina i les coordenades. Com a informació complementària conté tres mapes de Catalunya a escala petita (comarcal, físic i d'espais naturals protegits) acompanyats de dades relatives al seu contingut, i un mapa polític de l'Europa occidental.

Aquesta obra s'emmarca en la col·lecció d'atles de Catalunya publicats per l'ICGC o en coedició, com són l'Atles topogràfic 1:50.000, l'Atles geològic 1:50.000 i el Gran atles de carreteres 1:50.000. L'Atles topogràfic 1:100.000 aporta, a cada pàgina, una visió territorial més àmplia que la del seu homòleg a escala 1:50.000, alhora que conté força detall en relació a l'escala. Per aquest nivell d'informació i el seu tractament, permet visualitzar, per exemple, els camins d'accés a llocs emblemàtics o d'interès turístic, llocs remarcats amb pictogrames i amb la retolació.

L'Atles està dissenyat per a un ús pràctic i senzill, gràcies a detalls com una banda de sobreposició de cada pàgina amb les veïnes, les llegendes de carreteres i turística escrita en sis llengües (català, castellà, anglès, francès, alemany i italià) i el mapa de distribució de la cartografia 1:100.000 (paginació) i la llegenda situats als interiors tant de la coberta com de la contracoberta.

Adquiriu-lo imprès.