• Imprimeix

Notícia 549 - L'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya avaluen el potencial geotèrmic del subsol de la ciutat

28/9/22 13.57
Tres fotografies d'instruments

Implementació del projecte XEGCat (ICGC) en zones urbanes. Fotos: ICGC.

L'Ajuntament de Tarragona i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya han signat un conveni de col·laboració per avaluar el potencial de l'energia geotèrmica superficial que té el subsol de la ciutat de Tarragona com a font d'energia renovable per a la climatització d'edificis i la producció d'aigua calenta sanitària.

La signatura del conveni forma part del projecte de l'ICGC per millorar el coneixement sobre la disponibilitat i el potencial d'aprofitament dels recursos geotèrmics en el subsol d'àmbits urbans de Catalunya. L'Ajuntament de Tarragona, per la seva banda, en el marc de les seves polítiques energètiques, vol incentivar l'ús de les energies renovables, inclosa la geotèrmica, per a la climatització d'edificis.

Per avaluar el potencial geotèrmic disponible en el subsol de Tarragona, l'ICGC implementarà una de les xarxes de monitoratge del projecte Xarxa d'Estacions Geotèrmiques de Catalunya (XEGCat), que permetrà conèixer la distribució de les temperatures al subsol i l'evolució de la posició de l'aigua subterrània.

L'anàlisi de les dades que se n'obtinguin aportarà informació cabdal per incidir en la lluita contra el canvi climàtic i oferirà beneficis directes i indirectes a la ciutadania i al teixit productiu i social del país. A partir de les dades recollides, es desenvoluparan mapes del recurs geotèrmic disponible que es podran integrar en el programari lliure Geo-SIV per tal que pugui ser utilitzat per tota la ciutadania. La informació obtinguda també ajudarà a impulsar el desenvolupament d'estratègies de gestió sostenible de l'ús del subsol, així com la integració d'aquesta font d'energia en el Pla d'Acció d'Energia Sostenible de la ciutat.

L'energia geotèrmica manté una línia de creixement molt important a tot Europa i especialment a Catalunya, amb una taxa de creixement entorn del 20% anual, d'acord amb les dades de l’Observatori de la Geotèrmia superficial de Catalunya. Aquesta energia, juntament amb la resta de renovables, ajudarà a la transició cap a un model energètic més sostenible, basat en l'eficiència i en l'impuls de l'autoconsum.