• Imprimeix

Notícia 526 - Defensat amb èxit el treball de tesi d'una experta de l'ICGC sobre cobertes forestals i observació de la Terra

16/5/22 12.06

El 29 d'abril Anna Tardà, membre de l'Àrea d'Observació de la Terra de l'ICGC, va defensar la seva tesi: Identificació i traçabilitat de les masses forestals al massís del Montseny, a partir de l'anàlisi espectral de sèries temporals de dades d'observació de la Terra.

La tesi, codirigida pel Dr. Xavier Úbeda, del Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona, i pel Dr. Jordi Corbera, de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, tracta de la constant transformació de les masses forestals del sud-est del Montseny esdevinguda per l'acció de l'home i pel canvi climàtic.

Anna Tardà proposa un nou índex de vegetació basat en la part on l'espectre és més sensible a la vegetació, anomenat Índex de Creixement de la Vegetació (ICV), per a les espècies arbòries dominants de les masses forestals d'alzinars, suredes, castanyedes i plantacions de coníferes.

Aquest model d'aproximació temporal a la informació espectral proporciona una nova eina per classificar i detectar canvis a les masses forestals, i obre innovadores línies de treball per explotar dades actuals i futures de satèl·lit per a conèixer millor els nostres boscos, tot ampliant les actuals competències de l'ICGC. 

L'estudi ha partit de la selecció d'imatges de satèl·lit actuals i obertes (open data) que es capten en la regió de l'espectre electromagnètic comprès entre el visible i l'infraroig proper.

Les masses forestals es troben en constant transformació per l'acció de l'home i pel canvi climàtic. L'estudi de la biodiversitat, el seguiment de l'estat en les espècies i la distribució de la vegetació en el territori esdevé un camp d'investigació i treball cada vegada més necessari per estudiar els impactes, els efectes d'aquests canvis i per millorar la qualitat de vida de les persones.

Zona d'estudi

Zona d'estudi, amb els rodals marcats sobre l'ortofoto RGB (2018) de l'ICGC i el resultat d'aplicar l'índex ICV a imatges del satèl·lit Sentinel 2 (2018).