• Imprimeix

Notícia 516 - L'ICGC convidat a la XXVII Assemblea de l'ASGMI

13/4/22 10.07
Foto de grup amb tots els directors convidats

Directors de serveis de geologia i mineria convidats a la XXVII Assemblea de l'ASGMI.

L'Asociación de Servicios de Geología i Minería Iberoamericanos (ASGMI) va convidar el director de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, Jaume Massó, el subdirector general de Geologia i Geofísica, Antoni Roca, i el subdirector general d'Enginyeria i Recursos Geològics, Joan Palau, a assistir a la XXVII Assemblea de l'ASGMI, que es va celebrar del 4 al 8 d'abril a Brasília.

L'Assemblea, que comptava com a eix vertebrador la hidrogeologia i la cartografia hidrogeològica a Iberoamèrica, va reunir directors de serveis de geologia i mineria iberoamericans i d'altres convidats internacionals.

S'hi van tractar, especialment, les possibilitats de cooperació i relacions entre organitzacions, destacant la importància de la cooperació i de la posada en comú del coneixement cientificotècnic per a la capacitació professional; l'intercanvi d'experiències i estratègies d'actuació en relació amb les activitats que desenvolupen els serveis geològics, i la importància de les col·laboracions bilaterals i multilaterals especialment pel que fa a l'actualització de les bases de dades i a la cartografia dels aqüífers transfronterers.

En el taller sobre hidrogeologia i cartografia hidrogeològica, l'ICGC va presentar la comunicació: La cartografia hidrogeològica digital com a base per a la divulgació i el desenvolupament del coneixement de les aigües subterrànies.

Aquesta Associació, que compta amb 22 serveis de geologia i mineria iberoamericans adherits, té com a missió fonamental la contribució al desenvolupament socioeconòmic dels pobles mitjançant la cooperació en termes geològics i miners dels ens associats.