• Imprimeix

Notícia 515 - Nou visor Geoíndex: Mapa geològic de Catalunya 1:25 000

31/3/22 7.38

L'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha publicat el visor Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25 000, que facilita la consulta de la informació estructurada per capes del Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 en el marc dels Geotreballs I (geològic) i II (geoantròpic), i també facilita la descàrrega de continguts que es mostren i la documentació complementària associada a les capes.

S'hi inclouen 6 capes d'informació: Dipòsits quaternaris, Basament prequaternari, Terrenys antropitzats, Mesures d'estructures, Talls geològics i Registre geològic (columnes estratigràfiques i esquemes de relacions estratigràfiques). Aquesta informació deriva de l'harmonització en continu dels fulls publicats.

La informació que s'hi pot consultar es relaciona amb el sistema de capes d'informació geològica que l'ICGC està implementant i que és orientat a emmagatzemar, actualitzar i difondre, a través de diferents canals, informació geològica del conjunt del territori.

Geoíndex - Mapa geològic de Catalunya 1:25 000 és una eina útil per al desenvolupament de projectes relacionats amb la planificació del territori i la gestió del medi ambient i per a la difusió del coneixement geològic.