• Imprimeix

Notícia 510 - Catàleg de fotografia aèria de l'ICGC amb el connector QGIS OpenICGC

8/3/22 9.11

Per primera vegada l'ICGC posa a disposició del públic en general la consulta de tot el catàleg de fotogrames explotables a través del connector OpenICGC. A data d'avui es troben a disposició dels usuaris més d'un milió de fotogrames, nombre que s'incrementarà a mesura que es vagin processant les imatges per a la seva consulta en el catàleg.

El catàleg de fotografia aèria de l'ICGC inclou els fotogrames dels vols analògics i digitals usats per a la producció de l'ortoimatge de l'Institut i també els fotogrames de vols històrics escanejats (des de l'any 1942) juntament amb les seves metadades. La informació és actualitzada contínuament i a data de març de 2022 supera el 1 050 000 de fotogrames.

Els usuaris QGIS que es descarreguin el catàleg podran consultar els fotogrames disponibles en qualsevol punt del territori, filtrar-los per un rang de dates, consultar-ne les metadades i carregar-los per a superposar-los sobre la cartografia dels seus projectes SIG, amb la precisió que permet la instrumentació del vol en cada moment històric.

La fototeca de l'ICGC constitueix un dels actius més rellevants per al coneixement dels canvis en el territori i el seu accés en obert representa un pas endavant en la política de distribució de l'ICGC.

El nombre de fotogrames enregistrats consultables s'incrementa a partir dels anys 2000

Distribució dels fotogrames per tipus de càmera fotogràfica.