• Imprimeix

Notícia 469 - Exposició de l'aportació cartogràfica de Pennier, enginyer militar francès i geògraf del rei de França (XVII-XVIII)

31/8/21 12.24

Anar a l'agenda ICGC
Entre el 2 i el 24 de setembre de 2021 s'exposen a la Casa de Cultura de Girona 40 plànols de ciutats i viles de les terres gironines inclosos en l'atles de Pennier. L'exposició porta per títol Plànols de castells, viles, esglésies i capelles de les terres gironines l'any 1719.

L'exposició visualitza la profunda transformació del paisatge gironí des de principi segle XVIII fins al segle XXI comparant els mapes de Pennier amb l'ortofotomapa de l'ICGC de 2019, i deixa testimoni de les estructures constructives que han perdurat fins ara i també les que ja han desaparegut.

L'exposició, organitzada per l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya amb el suport de la Diputació de Girona, serà inaugurada pel secretari general de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, i el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

El 2017 l'ICGC va publicar una reproducció d'aquest atles, que aplega un centenar de mapes de ciutats, viles i fortificacions aixecats per l'exèrcit francès en el període bèl·lic de la Guerra de Successió i recollits pocs anys més tard en un volum perquè servís de guia per a localitzar indrets que permetessin allotjar les tropes franceses que envaïen la Península Ibèrica el 1719.

Pennier va ser un enginyer militar francès i geògraf del rei de França de final segle XVII i principi del XVIII. Una de les seves aporta­cions a la cartografia queda recollida al seu atles militar manuscrit Recueil des Plans du Roussillon, de Catalogne, datat el 1719 i conservat a l’Arxiu Militar Austríac.

La singularitat d'aquest atles és que, al costat de nuclis urbans ja prou cartografiats a principi segle XVIII com pot ser la ciutat de Girona, n'hi apareixen d'altres de menor entitat dels quals no en coneixem representa­cions anteriors. Aquest atles va quedar inèdit i ha estat pràcticament desconegut fins fa pocs anys.

Els mapes realitzats pels cartògrafs militars a les ordres del rei de França, especialment en el període que va des de mitjan segle XVII fins ben entrat el segle XIX, constitueixen, indubtablement, una de les contribu­cions més rellevants a la cartografia de Catalunya. El cas de Pennier, però, és ben singular ja que es tracta d'un cartògraf pràcticament desconegut que amb aquest i altres treballs va contribuir d'una manera decisiva a la representació cartogràfica del territori català de principi segle XVIII.