• Imprimeix

Notícia 449 - El Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya: ara per a ArcGIS Pro

25/3/21 7.07

Interfície amb ArcGisPro treballant amb el Referencial Topogràfic Territorial
L'ICGC posa a disposició dels seus usuaris el Referencial Topogràfic Territorial per a ArcGIS Pro. Aquest producte topogràfic de referència, desenvolupat per l'Institut, abasta tot el territori de Catalunya i té com a principal objectiu facilitar l'accés i l'ús de les dades a persones que treballen amb SIG.

Amb aquest nou format de distribució, que se suma al ja existent format GeoPackage, l'ICGC respon les demandes fetes per aquest col·lectiu d'usuaris i posa a disposició la cartografia vector contínua de tot el territori de Catalunya en un fitxer únic organitzat per capes. Les capes d'informació en què s'estructuren les dades són: relleu, hidrografia, transports, construccions, cobertes del sòl i noms geogràfics.

La nova organització de la informació facilita un ús més àgil i versàtil de les dades, ja que permet treballar amb tota la informació alhora o bé fer seleccions per capes d'informació o per àmbits territorials; també permet fer canvis en la simbolització.

El format de descàrrega és un únic arxiu layerpackage (.lpkx), que inclou les dades juntament amb una proposta d'estils per facilitar la seva interpretació. Aquesta primera distribució està preparada per a treballar a escales properes a l'1:5 000.

Davant les necessitats que es van generant, l'ICGC treballa en noves versions i nous serveis que inclouran generalitzacions que possibilitin l'ús a diferents escales, nova informació procedent d'altres bases cartogràfiques (punts d'interès, carrers...) i nous formats de distribució del projecte.

El Referencial Topogràfic Territorial de Catalunya es pot descarregar del web de l'ICGC, on també hi trobareu el seu manual d'ús.