• Imprimeix

Notícia 434 - Publicació d'un mapa sobre la vulnerabilitat dels aqüífers catalans davant d'episodis de contaminació

10/12/20 7.11

Visor Geoíndex - Vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers
L'Agència Catalana de l'Aigua i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, en el marc del projecte europeu H2020 HOVER-WP7, han publicat el Mapa de vulnerabilitat intrínseca a la contaminació dels aqüífers de Catalunya 1:100 000.

Aquesta eina representa de manera qualitativa, i en termes relatius, la probabilitat que l'aplicació o vessament accidental d'una càrrega contaminant en la superfície del ter­reny assoleixi el nivell de les aigües subterrànies. Aquest mapa, per tant, facilita la gestió i protecció dels aqüífers.

Per la seva realització s'ha utilitzat dos mètodes basats en la parametrització de diferents factors: el DRASTIC aplicat en sistemes d'aqüífers intergranulars i de tipus mixtos i el COP aplicat en sistemes predominantment carbonatats amb diferents graus de desenvolupament de carstificació.

El mapa es pot consultar i descarregar al web a través del visor Geoíndex i del geoservei WMS relacionat.

Millores en la gestió de les aigües subterrànies

Combinat amb la identificació de les pressions que pateix una massa d'aigua, aquest mapa permet estimar quin és l'impacte potencial d'un abocament accidental sobre l'estat químic de les aigües subterrànies. D'aquesta manera, la seva aplicació es pot aplicar en la planificació i l'establiment de mesures de control i/o restriccions respecte la implementació de determinats tipus d'activitat o usos del sòl i en la planificació i disseny de xarxes de monitoratge.