• Imprimeix

Notícia 393 - L'ICGC participa en el projecte europeu RECIPE

27/2/20 14.38

 

L'ICGC, dins de l'àmbit de la predicció d'allaus, treballa per millorar la plataforma d'informació del perill d'allaus per a situacions de perill fort (4) i molt fort (5), que són les que generen avisos a Protecció Civil.

Dins d'aquest àmbit d'actuació del 19 al 21 de febrer va participar en la reunió i en la jornada de treball d'inici del projecte europeu RECIPE (Reinforcing civil protection capabilities into multi-hazard risk assessment under climate change) celebrada a la seu de Protecció Civil (Departament d'Interior).


L'objectiu del projecte RECIPE és revisar i proporcionar noves eines pràctiques i recomanacions a Protecció Civil que facilitin la millora de l'avaluació del risc i la gestió de les crisis i emergències. Per portar-ho a terme es revisaran els patrons i els escenaris d'alta perillositat, s'analitzarà la seva relació amb el canvi climàtic i s'elaboraran nous procediments a seguir en cas d'allaus. També es posaran a prova, a través d'estudis de casos, els enfocaments integrats que connecten les necessitats operatives de resposta i de protecció civil amb les etapes de prevenció dins les estratègies de gestió del risc.

D'altra banda, es consideraran els principals riscos que interaccionen entre ells i que afecten les zones de muntanya d'Europa: incendis forestals i el seu impacte en la població de zones urbanes silvestres, inundacions, lliscaments de terra i allaus de neu; també es tindran en compte els diferents contextos regionals del sud d'Europa i Europa central.

El projecte RECIPE és coordinat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalu­nya, té una durada de dos anys i està cofi­nançat pel programa europeu Civil Protection Mechanism de la Comissió Europea. L'ICGC participa en el consorci format per 8 entitats de 5 països europeus.