• Imprimeix

Notícia 389 - L'ICGC participa en el projecte europeu PYRMOVE

11/2/20 7.13

L'ICGC participa en el projecte europeu PYRMOVE, per a l'anàlisi del risc de moviments de vessant i la seva sensibilitat al canvi climàtic al Pirineu, del programa de cooperació transfronterera Interreg V-A Espanya-França-Andorra (POCTEFA) 2014-2020.

Amb el projecte PYRMOVE es desenvolupen metodologies transfrontereres per ges­tionar el risc per grans esllavissades, que causen la major part de danys al Pirineu, i s'estudien les condicions d'activació d'esdeveniments regionals d'esllavissades múltiples (o MORLEs de les seves sigles en anglès). Aquest fenomen consisteix en centenars o milers d'esllavissa­des superfi­cials que esdevenen més o menys simultà­nies dins d'una mateixa àrea.

L'Institut participa activament en aquests estudis amb la identificació de les situacions meteorològiques i la identificació dels indrets on succeeixen episodis d'esdeveniments múltiples per millorar la gestió de les situa­cions en consonància amb la nova implementació del servei permanent de suport a Protecció Civil en cas de riscos de moviments del terreny.

A partir de la simulació d'escenaris causats per pluges intenses i analitzant la relació amb la freqüència de les pluges i el canvi climàtic, es preveu desenvolupar un sistema d'avís per possibles grans lliscaments actius.

El POCTEFA és un programa creat per a fomentar el desenvolupament sostenible del territori fronterer d'Espanya, França i Andorra, i orientat a reforçar la integració econòmica i social d'aquesta zona. El POCTEFA 2014-2020 va ser aprovat per la Comissió Europea el 19 de maig de 2015.

El projecte PYRMOVE és constituït per un consorci de 5 organitzacions: la Universitat Politècnica de Catalunya, com a consorci responsable, el Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, el Bureau de Recherches Géologiques et Minières, l'Institut d'Estudis Andorrans i l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.